Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 151 Darius, Jucevičius, Steponas; Girėnas, Girskis, Stasys

F 151, 27 s. vien., 1922?-1963. Autografai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, anglų k.

Steponas Darius (Jucevičius) (1896-1933), Stasys Girėnas (Girskis) (1893-1933), lakūnai.

Fondas sudarytas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus apie 1948-1949 m.: nuotraukos ir smulkūs spaudiniai išskirti iš A. Račkaus fondo; nuotraukų albumas (1969 m.) priimtas iš E. Dambrausko.

S. Dariaus ir S. Girėno kreipimasis į JAV lietuvius bei Lietuvą dėl aukų skrydžiui per Atlanto vandenyną, skrydžio tikslų (1932-1933, smulkūs spaud.), S. Dariaus vieša padėka rėmėjams (1933?, autogr.), S. Girėno laiškas broliui P. Girskiui (1933, autogr. fotokopija); pasiruošimo skrydžiui Čikagoje, prieš išskrendant iš Niujorko į Kauną, laidotuvių Kaune ir kt. nuotraukos (1922-1938); Dariaus ir Girėno atminimo fondo Čikagoje keletas dokumentų, smulkių spaudinių; S. Vitaičio (1936) laiškai; spaudos iškarpos apie žūtį; Upynos visuomenės išleistas šapirogr. laikr. žūties metinėms “Lituanikos Aidai”, 1934, Nr. 2; raštai dėl Upynos Dariaus ir Girėno pradžios mokyklos statybos; N. Maštarienės-Dariūtės pareiškimas Kauno m. vykd. k-to vyr. architektui dėl paminklo lakūnams (1963, fotokopija).

Kituose archyvuose: Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus.