Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 153 Puida Kazys

F 153, 10 s. vien., 1908-1942. Autografai, mašinraščiai, nuorašai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Kazys Puida (slap. Žegota) (1883-1945), rašytojas.
Priimta 1974 m. iš A. Merecko.

Kūryba (1908-1942). “Imanta. Kuršių viršaitis. Tragedijos vaizdai” (1920-1940, autogr.), “Kalvio Abrilos” veikalo planas (b. m., 1925?, autogr.), “Magnus Dux”, D. 1 ir 2-osios dalies fragm. “Vorksla” (1930-1936 ir b. m., mašinr.), “Mirga”, 4 v. istorinė drama (1908-1909, mašinr.), “Rytų svečias” 4 v. istorijos kronika (b. m., išleista 1920, mašinr.), 3 v. pjesė be pavad. (1917-1942, mašinr. su patais.), straipsnis “Daktaras Jonas Basanavičius” (b. m., apie 1927, autogr.), vert. “Tūkstantis ir viena naktis. Arabų pasakojimai” fragm. (b. m., apie 1940-1945, autogr.), išrašų apie Gediminą fragm. Anon. autoriaus recenzija apie “Magnus Dux” romaną (b. m., apie 1936-1937, rankr.).

Kituose fonduose: U. Babickaitės (F 12), L. Giros (F 7), K. Račkausko (F 60), V. Steponaičio (F 25).
Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus.