Telefonas Klaustukas Sitemap

F 156 Troškūnų bažnyčia

F 156, 8 s. vien., 1756-1906. Dokumentų originalai, nuorašai. Lenkų, rusų k.

Fondo sudarytojas - Troškūnų parapijos katalikų bažnyčia ir vienuolynas.

Priėmimo dokumentų nėra. 1983 m. Troškūnų bažnyčios dokumentai išrinkti iš netvarkyto pavienių rankraščių fondo ir sudarytas atskiras fondas (į GK įrašyta 1984 m.). Tai Troškūnų bažnyčios ir vienuolyno archyvo likučiai.

1. Bažnyčios archyvo dokumentai (1756-1906). Pakrikštytų vaikų ir mirusių žmonių sąrašai, bažnytinės ir pasaulietinės valdžios 1833-1950 m. raštų, dokumentųpotvarkių nuorašų byla, išsiųstų 1898-1906 m. raštų registravimo žiniaraštis.

2. Vienuolyno archyvo dokumentai (1774-1807). Troškūnų (Vladislavavo) pranciškonų bernardinų vienuolyno vienuolių retorikos pratybų, vad. prof. Antano Adamavičiaus, Evagrijaus Jankevičiaus, rinkinys (1) (1774-1784), pratybų, vad. prof. P. Davydavičiaus, M. Holovonskio, Roko Čėgždros, rinkinys (2) (1785-1789); Liber Contionum...(Troškūnų pranciškonų bernardinų vienuolyno vienuolių 2-jų metų retorikos kurso 1801-1807 m. tematinių pamokslų-retorikos pratybų, vad. prof. Martyno Tarvydo, Jono Tiškos, rinkinys).