Telefonas Klaustukas Sitemap

F 162 Pjesių rinkinys

F 162,233 saug.vnt., 1857-1970. Vertimų mašinraščiai, nuorašai, rankraščiai. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių ir kt. kalbomis.

Fondo sudarytojas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius. Fondas sudarytas 1983 m. iš pavienių nefonduotų ir neaprašytų rankraščių išrinkus dramos veikalus.
Antspaudai pjesėse rodo, kad pavieniai dramos veikalai buvo A. Balošerio bibliotekos, Vilniaus lenkų draugijos "Liutnia", Vilniaus valstybinio teatro bibliotekos, Karaliaučiaus kolekcionieriaus Gotholdo ir kitų draugijų, organizacijų nuosavybė. Pagal šiuos šaltinius nesunku nustatyti, kad pirmosios pjesės priimtos 1940 m. su įvairių draugijų rankraščiais, A. Balošerio bibliotekos knygomis. Gotholdo kolekcijai priklausiusios pjesės priimtos 1946-1947 m. kartu su Mažosios Lietuvos aktais, atvežtais iš Karaliaučiaus. 1967 m. biblioteka perėmė iš Lietuvos TSR kultūros ministerijos meno reikalų valdybos apie 140 pjesių mašinraščių.

Pjesių rinkinį daugiausia sudaro lietuvių autorių (J. Grušo, K. Inčiūros, A. Jasiūno, Jono Marcinkevičiaus, K. Sajos ir kt.) draminių kūrinių ir inscenizacijų nuorašai teatrų reikalams, pjesių vertimai į rusų kalbą. Rusų ir tarybinių rašytojų (F. Dostojevskio, J. Gordino, R. Blaumanio, S. Kaputikian ir kt.), užsienio rašytojų (H. Bičer-Stou, K. Čapeko, A.Diuma, L. Fuldo, H. Ibseno, P. Kalderono ir kt.) vertimai į lietuvių, lenkų kalbas. Yra keletas lenkų rašytojų pjesių.
Paminėtinas Sofoklio tragedijos "Edipas - tironas XVIII a. leidimas ir "Elektros" tragedijos Sommer'io 1857-1858 m. vertimas su vertėjo autografu Otto Hieber'iui.
Tvarkant fondą, pjesės išrinktos iš Pavienių rankraščių fondo ir perinventorintos.
Pjesės aprašytos ir fondas sutvarkytas 1989 m.