Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 163 Kidulių v. Marijampolės a. girininkija

 

 

F163, 2 saug. vien., 1842-1852 m., rankraštiniai dokumentų originalai, nuorašai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais. Dokumentai lenkų k.

Fondas sudarytas 1984 m. Rankraščių skyriuje  iš pavienių netvarkytų rankraščių.

Fondą sudaro Kidulių valsčiaus girininkijos susirašinėjimo su Augustavo gubernijos administracija dėl miškų išnuomojimo ir apsaugos bylos (1842-1852 m.).