Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 171 Brenšteinas Michalas Eustachijus

F 171, 36 s. vien., 1858- apie 1929-1935. Autografai, dok. nuorašai, išrašai. Lenkų, rusų k.

Michalas Eustachijus Brenšteinas (1874-1938), Lietuvos kultūros istorikas, bibliotekininkas.

Fondas sudarytas Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyriaus; priimta apie 1940 m. iš Vrublevskio b-kos ar apie 1944 m. iš Lietuvos MA Istorijos instituto per K. Jablonskį ar J. Rimantą.

M.E. Brenšteino surinkta medžiaga apie Vilniaus archeologinę komisiją (dokumentų nuorašai, išrašai): 1852 m. komisijos nuostatai, 1856-1865 m. protokolai, narių sąrašai, Senienų muziejaus, Viešosios bibliotekos rinkinių 1840-1894 m. kilmės žinios, sąrašai, muziejaus planas, E. Tiškevičiaus ir kitų komisijos narių 1851-1894 m. susirašinėjimas su Rusijos valstybės pareigūnais, privačiais asmenimis dėl komisijos, Senienų muziejaus veiklos, rinkinių papildymo ir kt. Autentiški šie laiškai: M. Homolickis N asmeniui (1860), K. Jablonskis (1858), H. Jokubavičius (b. m.), J. Lepkovskis (1859), J. Maslovskis (1858), Jozefas Mejeris (1858), I. Mickevičius (1858), L. Rogalskis (1858), K. Roganskis (1858)- Eustachijui Tiškevičiui arba Vilniaus archeologinei komisijai. Keletas pabirų dokumentų, jų nuorašų, tiesiogiai nesusijusių su tematika.

Kituose fonduose: L. Giros (F 7).
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius.