Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 172 Tarvydas Juozas

F 172, 7 s. vien., 1937-1972. Autografai, mašinraščiai, spaud. iškarpos. Lietuvių, lenkų, rusų k.

Fondo sudaryt. Juozas Tarvydas (1900-1973), pedagogas, literatūros tyrinėtojas.
Priimta 1978 m. iš A. Tarvydienės.

Darbai-studijos “Motiejus Valančius”, medžiaga biografijai (1970, mašinr.), “Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Medžiaga biografijai” (1971, autogr.), J. Vornaro “Garniukas ir Šyviukas” vertimas (1972), laiškas N asmeniui (1937), Kelmės laikraščio “Komunistinio žodžio” redakcijos, Knygų rūmų ir kt. raštai J. Tarvydui dėl bibliografinių žinių spaudoje apie K. Donelaitį; spaudos iškarpų rinkinėlis apie K. Donelaičio 250-ąsias gimimo metines.

Kituose fonduose: K. Būgos (F 22), Z. Ivinskio (F 29).
Kituose archyvuose: Kauno apskrities pedagoginis muziejus.