Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F227 Algimantas Zurba

F227, 164 saug. vnt. (1956–2018), autografai, autografų juodraščiai, rankraščiai, mašinraščių nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, rusų, turkmėnų, vokiečių kalbomis.

Fondo sudarytojas – rašytojas, publicistas, redaktorius Algimantas Zurba (1942–2018).
Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius dokumentus gavo 2019 m. iš Algimanto Zurbos našlės Laimos Zurbienės (Dovanojimo sutartis Nr. TR-89, 2019 m. vasario 27 d. Vilnius).
Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

1. Biografinė medžiaga. – (1970–2016)

Autobiografija ir išleistų knygų sąrašai. Literatūrinių premijų: Žemaitės, J. Paukštelio, Biržų savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo liudijimai, buities dokumentai, įvairių asmenų vizitinės kortelės, skirtos Algimantui Zurbai.

2.  Kūryba (1956–2018)


Algimanto Zurbos mokyklinių metų kūrybos sąsiuviniai, kuriuose pirmieji  poezijos bei prozos bandymai, smulkūs užrašai bei rašiniai (1956–1959), studijų metų (1959–1964) apsakymai ir poezija: „Bokštas“, „ Pasikalbėsime, dėde...“, „Tu vėl pasakoji“, „Dvi charakteristikos“, „Palikimas“, „Vytukas kelia ranką“, „Na, laimingai“.  Novelės (1965): „Gėda“, „Išbandymas“, „Sutartis“, „Nemiga“, „Nulaužta atžala“, „Skaitytuvų baladė“. Apsakymų „Tikėti nelengva“ (1966) ir „Akmenukų sauja“ (1967) apmatai bei „Šviesa blykstelėjo rudenį“ autografo juodraštis (1966). Apysaka „Lieptas“ (1968), apsakymai (1969–1970): „Velnias“, „Pasaulis nelabai biaurus“, „Keistuolių miestas“, „Antanas“, „Mykolas“, novelė –  „Trys ir šautuvas“ (1970). Apysaka „Paglostyk vėją“ (1983-1984). Apsakymai (1972-1979): „Tikrumas“, „Smulkmena“, „Suprasim visi“, „Vakaro etiudas“, „Stebuklas“, „Kai akyse visada gaisras“, „Sostinės novelė“. „Šaltūnė“ apsakymų ir apysakų rinktinės eskizai (b. m., 1976), „Šaltūnės akmuo“ (1986), „Živilė. namai“ (1986), apsakymai (1986–1988): „Duonos pirkimo dieną“, „Mergaitė, turinti žydrą sąsiuvinį“, „Minioje prie jūros“, „Moterys“, „Obuolys“, „Pokštas“. Trilogijos „Savūnė“, „...eina...“, „...jai tešviečia“ paskiri darbiniai užrašai (1994–2002), romanų: „...eina...“ (1996–1999), „...jai tešviečia“ (2000–2001) rankraščiai. Įvairūs kūrybos eskizai, pasiplanavimai, grožinių kūrinių apmatai (b.m., 2000–2017). Romano „Aritmija“(2004–2006) rankraštis bei pristatymas, apmatai (2003,b.m., 2007). Pasaka-apysaka „Raganaitė Džilda“ (2004), „Daktaras Mauricijus“ (2008–2009), romano „Krisius“ (2008-2009), prisiminimų knygų „Gal taip reikėjo“ (2011), „Trupiniai arba kas į knygas netilpo“ (2012) rankraščiai, „Nusiplauk rankas išeidamas“ (2013). Romanai: „Aušrų migla“ (2013–2014), „Neleisk Pauliaus į Londoną (2015), „Greičiau į Afriką“ (2015-2016), „Sodo romanas“ (2015–2016), „Pavargusios“ (2017), „Neženk ant liepto“ (2017). Apsakymas „Beržo tošies gėlė“ (2016),  apysaka „Į aukštą kalną“ (2018), nebaigtas paskutinis darbas (2018). Apsakymai: „Du karaliai“(b. m.), „Kai aidas plaukia kamienais“(b. m), „Laukti didžiausio derliaus“(b. m.), „Yra kažkas. Turi kažkas būti“ (b. m.), „Saldainiai“ (b. m), „Vyrai prie duobės“ (b. m), „Vyrai“ (b. m). Apysaka: „Voveriukai, voveriukai“ (b .m.). Humoristinis kūrinys „Šluotos“ žurnalui „Tausokim vyrus! (b. m).

3. Straipsniai, recenzijos, atsiminimai (1989–2016)

Algimanto Zurbos straipsniai, atsiliepimai spaudoje ir proginės kalbos (1989–2016), užrašai pagal žurnalo „Metai“ anketas (2003–2010), knygų recenzijos (2006–2012), straipsniai spaudoje apie Algimanto Zurbos kūrybos pristatymo renginius (2008), atsiminimai, medžiaga apie rašytojus Marcelijų Martinaitį (2014), Daną Kairį (2016), Joną Strielkūną (b. m). Romano „Aušrų migla“ recenzija-straipsnis (2015).

4.  Korespondencija (1964–2018)

A. Zurbos laiškai. Laiškų adresatai: Laiškas-atsakymas mokiniui Nojui. (1, 2018)

Laiškai A. Zurbai. Siuntėjai: Jonas Baltušis (1, 1977), Vytautas Bložė (1, 1981), žurnalo "Детская литература" redakcija (1, 1983), Antanas Drilinga (1, 2005), O. Gecevičienė (1, 1984), Galina Illes (1, 1984), Mieczyslaw   Jackiewicz  (6, 1987-1988), Kapsuko 2-osios vidurinės mokyklos 6 b klasė (1, 1987), leidykla "Liesma" (3, 1980-1985), Lietuvos rašytojų sąjunga (1, 1995), Marija Macijauskienė (2, 2007), Eugenijus Matuzevičius (1, 1991), A. Насыров (3, 1984-1985), Сапармурадас Овезбердыев (10, 1981–1985), Kazys Paulauskas (2, 1985), Тетяна Пушкаренко-Щербина, (1, 1986), Valerija Ramonaitė (1, 1987), Anto Sepp (1, 1991), Аурел Андреевич Скобиоалэ (1, 1985), Petras Skodžius (2, 1984–1987), Alfons Sukovskis (7, 1983–1987), žurnalas „Šluota“ (1, b. m.), A. Тамм (1, 1983), Вера Толмачева (1, 1984), Zigmas Vičys (1, 1987), Vilniaus universitetas (1991), Mantas Zurba (2, b. m.), Сергей  Зухба (1, 1990), nenustatytų asmenų laiškai (4, 1964–2012).

Algimantui Zurbai adresuoti šventiniai sveikinimai ir kvietimai į renginius, susirinkimus (1989–2018), kvietimai į Algimanto Zurbos į kūrybos pristatymo vakarus (2000–2012).

Tušti vokai, adresuoti Algimantui ir Laimai Zurboms (6, 1989–2008).

5.  Ikonografija (1957–2012)

Algimanto Zurbos autorinės nuotraukos, kuriose užfiksuoti gimtųjų apylinkių, Vilniaus, Biržų miestų vaizdai, studijų draugų, kitų asmenų portretai. Taip pat lietuvių rašytojų, poetų, kultūros darbuotojų grupinės ir portretinės nuotraukos. A. Zurbos mokyklos metų nuotraukos. Rašytojo fotografijos su artimaisiais, draugais, jubiliejų, renginių, literatūros vakarų, jaunųjų filologų konkursų metu bei kitos pavienės, portretinės nuotraukos. Nuotraukos „Moksleivio“ redakcijoje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Meno darbuotojų rūmuose ir kitose Vilniaus miesto erdvėse (per 90 vnt.).

6. Kiti dokumentai (1970–2014)

Įvairūs spaudiniai, susiję su rašytojo, kūrybine veikla ir surinkti Algimanto Zurbos (1970–1985). A. Zurbos sūnaus Manto Zurbos ir jo sesers Vaidos sveikinimai mamai (1977–1983). Kitų asmenų dokumentai, surinkti rašytojo apie 1980–1989 m. Prozininko parengta paraiška kino scenarijui „Bėk, maži, bėk!“(apie 1986). Jaunimo literatūrinių konkursų rašiniai, skirti A. Zurbai (2001–2004).  A. Zurbos parengtas nekrologas rašytojai Almai Karosaitei atminti (2014).