Telefonas Klaustukas Sitemap

F234 Kazimieras Vasiliauskas

F234,  45 saug. vnt. (1905-2004), autografai, rankraščiai, dokumentų originalai ir kopijos, spaudiniai, spaudiniai su rankraštiniais įrašais, nuotraukos. Lietuvių, rusų, lenkų, vokiečių ir anglų kalbomis.

2021 m. priimta iš Algirdo Smilgevičiaus.

Fondo būklė gera.

Fondo sudarytojas – inžinierius, mokslininkas, pedagogas Kazimieras Vasiliauskas (1879-1957).

Fondo sudėtis.

Asmens dokumentai (1940-2004)

Carinės administracijos rašto kopija, profesiniai ir pareiginiai pažymėjimai, kvietimas į gimimo metinių minėjimą.

Mokslinė veikla (1944-1956)

Statybinės statikos mokslinio darbo rankraštis, užrašų knygelės, Lietuvos TSR Mokslų akademijos statutas, Sovietų sąjungos akademinių institucijų sąvadas.

Korespondencija (1907-1950)

Kazimiero Vasiliausko laiškai (6) ir atvirlaiškiai (147) Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei ir Marcijonui Giedraičiui (1). Siuntėjai: Marija Giedraitytė Vasiliauskienė (18), Jan Stasiewicz/ Jonas Staševičius? (4), Leonas Špakevičius (2), Medardas Vasiliauskas (1) ir Juozas Žukauskas (1). Įvairių asmenų sveikinimai 25-erių santuokos metinių proga (19). Kazimiero Vasiliausko ir kitų asmenų vizitinės kortelės, kvietimai (8).

Šeimos narių rankraščiai (1905-1962)

Marijos Giedraitytės Vasiliauskienės dokumentai, Marijos Giedraitytės Vasiliauskienės užrašų knygelės, Marijos Giedraitytės Vasiliauskienės atminimų albumas. Šeimos narių korespondencija: Marijos Giedraitytės Vasiliauskienės atvirlaiškiai Danutei Vasiliauskaitei (1) ir Gediminui Vasiliauskui (1), Stanislavos Giedraitytė Šakenienės ir Bronislavos Giedraitytės Špakevičienės atvirlaiškiai Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei (5), Jano Stasiewicziaus/ Jono Staševičiaus? atvirlaiškiai Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei (7), Danutės Vasiliauskaitės Liaugminienės atvirlaiškiai Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei (2), Medardo Vasiliausko atvirlaiškis Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei (1), neidentifikuotų asmenų atvirlaiškiai Marijai Giedraitytei Vasiliauskienei (4), Danutės Vasiliauskaitės Liaugminienės atvirlaiškis Gediminui Vasiliauskui (1), Stanislavos Giedraitytės Šakenienės atvirlaiškis Danutei Vasiliauskaitei, Albino Liaugmino atvirlaiškiai Danutei Vasiliauskaitei (4), neidentifikuotų asmenų atvirlaiškiai (4).

Buities dokumentai (apie 1935-1986)

Sodo darbų knyga, namo ūkiniai dokumentai.

Ikonografija (XX a. pr. – XX a. II p.)

Kazimiero Vasiliausko portretas, Rygos lietuvių vinjetė, neidentifikuotų asmenų nuotraukos; Berlyno, Potsdamo, Štutgarto, Karlsruhės, Ciuricho ir Šveicarijos, Kalifornijos vaizdų atvirukai bei albumai su meno kūrinių, istorinių asmenybių ir žymių vietų atvirukais.

Kituose archyvuose: Kauno technologijos universiteto muziejus