Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Asmens duomenys

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuria remiantis galima nustatyti asmens tapatybę. Tai gali būti vardas, pavardė, pseudonimas, inicialai, parašas, adresas ar koks kitas asmenį identifikuojantis elementas. Tokiu atveju, jeigu Jūsų naudojamame (skaitmeniname) dokumente yra elementų, kurie identifikuoja tam tikrą žmogų, privalote gauti to žmogaus sutikimą.

Aukščiau aprašyta taisyklė nėra taikoma, jeigu asmuo jau yra davęs sutikimą (pvz., parašyti jo biografiją) arba asmuo yra miręs. Pastaruoju atveju nereikia to asmens giminių sutikimo.

Pavyzdžiai

Pavyzdys. Į Jus kreipėsi asmuo, kuris nori Jums perduoti aprašymą apie šiuo metu gyvenantį poetą. Šiame aprašyme pateikiama informacija apie tai, kur gyveno poetas, kokiais pseudonimais pasirašinėja, jo tikrasis vardas ir pavardė, kiek vaikų turi, kokie jų vardai, tačiau aprašymo autorius nėra žinomas. Tokiu atveju Jums reikia kreiptis į aprašomą poetą ir gauti jo sutikimą, kad galėtumėte skelbti tekstą su jo asmens duomenimis. Pastaba: pavyzdys yra apie asmens duomenis. Atskirai pagal skyriaus „Ar egzistuoja autoriaus teisės ir kokios jos?“ taisykles vertintinos aprašymo kūrėjo, kaip autoriaus, teisės.