Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Įpareigojimas dalintis išvestiniais kūriniais

SA, Share Alike

Apie išvestinių kūrinių sampratą plačiau paaiškinta ankstesniame skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“. Papildomai reikėtų žinoti, kad Creative Commons suteikiamos licencijos suteikia ir galimybę asmenį, iš internete paskelbtų objektų sukūrusį išvestinį kūrinį, įpareigoti dalintis savo kūrybos rezultatais – išvestiniais kūriniais. Toks įpareigojimas galimas tik tada, kai licencijos (teisių pareikštys) leidžia kurti išvestinius kūrinius (neturi ND elemento).

Kam skirtas toks įpareigojimas? Jo tikslas – paskatinti dar didesnę kultūros objektų sklaidą, įpareigojant kuo plačiau skelbti antrinius, t. y. išvestinius objektus, kur pradiniai paženklinti objektai buvo panaudoti kaip „įkvėpimas“, „pagrindas“, kaip sudedamieji naujo kūrinio elementai. Teisių turėtojas gali vadovautis ir principu „leidžiu bet kokiais būdais neatlygintinai naudotis savo kurtais objektais, tačiau juos nemokamai naudojantis asmuo neturėtų siekti teisių monopolio ir pats turėtų lygiai taip pat  neriboti savo kūrybos prieinamumo – jis, kaip ir aš, turėtų skelbti savo kūrybą internete ir leisti savo kūryba laisvai naudotis kitiems asmenims“.

Creative Commons licencijos, įpareigojančios dalintis išvestiniais kūriniais, turi SA elementą (angl. Share Alike – „dalintis panašiu turiniu“).

SA elementą turinčios Creative Commons licencijos: CC BY-SA, CC BY-NC-SA.

Creative Commons licencijų teisinė sąlyga, įpareigojanti dalintis išvestiniais kūriniais, numato, kad ženklinto objekto naudotojas turi dalintis savo sukurtais išvestiniais objektais, t. y. „suteikti objektus visuomenei naudoti bet kokiomis priemonėmis ar būdais <…>, pvz., atgaminti, viešai skelbti, viešai atlikti, skleisti, platinti, pranešti, importuoti, padaryti objektus prieinamus visuomenei, įskaitant ir tokiu būdu, kai visuomenės nariai gali gauti prieigą prie objekto pasirinktoje vietoje ir laiku“.

Pavyzdžiai

1 pavyzdys. Interneto paslaugų naudotojas duo internete rado knygą lietuvių kalba. Į duomenų bazę ją įkėlusi ir paženklinusi atminties institucija sutartiniu pagrindu turi perėmusi visas turtines autoriaus teises. Naudotojas norėtų knygą išversti į rusų kalbą. Kaip aptarta skyriuje „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“, tai daryti galima, jei pritaikyta licencija nenustato modifikacijų draudimo (neturi ND (No Derivatives) elemento). Jei licencija neturi ND elemento, bet nustato elementą, įpareigojantį dalintis išvestiniais kūriniais (SA; Share Alike), tai asmuo gali teisėtai atlikti vertimą; atliktą vertimą asmuo įkels į internetą ir privalės suteikti teisę kiekvienam norinčiajam analogiškomis sąlygomis naudotis vertimu.

2 pavyzdys. Vilniaus dizaino kolegijos vizualinių komunikacijų studentas internete rado vaizdo įrašą, paženklintą licencija, nedraudžiančia išvestinių kūrinių kūrimo ir įpareigojančia dalintis išvestiniais kūriniais (turinčia SA; (Share Alike) elementą). Studentas šį vaizdo įrašą permontavo, sutrumpino ir sukūrė išvestinį kūrinį – kitą videofilmą. Kadangi licencija įpareigoja naudotoją dalytis kūryba, jis paženklino savo naująjį filmą analogiška licencija. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas, , aptikęs šį išvestinį kūrinį, pritaikė jam specialiuosius efektus, garso takelį ir sukūrė naują, trečią, išvestinį kūrinį. Jis irgi dalinsis juo su interneto bendruomene analogiškomis licencijos sąlygomis. Visi proceso dalyviai, matydami licencijos ženklinimą, žinojo, kad medžiagą naudoja teisėtai ir taupė laiką, nes neprivalėjo ieškoti pradinių autorių, susisiekti su jais ir vykdyti derybų. Šis pavyzdys iliustruoja vieną iš Creative Commons tikslų – laisvesnę, teisėtą kūrybos (intelektinės veiklos rezultatų) apyvartą elektroninėje erdvėje.