Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Ką reiškia „neribotas naudojimas“?

Teisė naudoti kūrinį be jokių apribojimų – tiek sutartyje su teisių turėtoju, tiek ir tokios teisės suteikimas interneto bendruomenės nariams – reikš, jog internete kūrinį radęs naudotojas turi visas LR ATGTĮ išvardintas turtines teises:

7 lentelė

TEISĖ PAVYZDŽIAI/KOMENTARAI
   
Atgaminti kūrinį bet kokia forma ar būdu Kopijavimas, įrašymas, skaitmeninimas.
   
Išleisti kūrinį Apima ir elektroninę leidybą.
   
Versti kūrinį Vertimas į užsienio kalbą laikytinas modifikacija (išvestiniu kūriniu) (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“); rezultate sukuriamas naujas autorinis kūrinys – vertimas.
   
Adaptuoti, aranžuoti, inscenizuoti ar kitaip perdirbti kūrinį Tai laikytina modifikacija (išvestiniu kūriniu) (skyrius „Išvestiniai objektai: modifikacijos ir išvestiniai kūriniai“).
   
Platinti kūrinio originalą ar jo kopijas Tai ir pardavimas, ir nuoma, ir kiti komercinio naudojimo būdai (įskaitant elektroninę komerciją), taip pat importas/eksportas (plačiau apie komercinį naudojimą/komercinius tikslus –skyriuje „Kas yra komercinis ir nekomercinis naudojimas?“).
   
Viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas Pvz., parodoje, nuolatinėje ekspozicijoje ar pan.;

nepainioti su „įkėlimu į internetą“ – tai įstatyme įvardijama kaip teisė „padaryti prieinamą kompiuterių tinklais“.

   
Viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis Tai literatūros kūrinio skaitymas, vaidinimas (ir per transliacijas, spektakliuose, televizijoje ir pan.); muzikos kūrinio dainavimas, grojimas; choreografijos kūrinio atlikimas ir pan.
   
Viešai skelbti kūrinį Transliuoti, retransliuoti, padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete).

 

Be to, „neribotas naudojimas“ („apribojimų nebuvimas“) reikš, kad naudotojas be atskiro leidimo tokius veiksmus gali atlikti bet kokioje teritorijoje tiek komerciniais, tiek nekomerciniais tikslais ir pan. Taigi licencijos (teisių pareikšties) nuostata „neribotas naudojimas“ suteikia naudotojui plačiausią teisių rinkinį ir maksimaliai skatina intelektinės nuosavybės produktų (mūsų atveju – objektų) apyvartą.
Informacijos maksimalaus platinimo prasme teisę interneto bendruomenei objektą „neribotai naudoti“ suteikianti licencija (teisių pareikštis) labiausiai pageidautina, tačiau ji taikytina atsargiai; ypač svarbu atkreipti dėmesį, ar tokią licenciją (teisių pareikštį) taikantis asmuo (institucija ar įstaiga) pats visas šias teises turi (tik tuomet ir galima jas suteikti).