Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kontaktai

Bendrasis skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 • Spręsti (pagal finansines galimybes) visus su ūkiu susijusius klausimus, teikti ūkinę pagalbą šiems Nacionalinei bibliotekai priklausantiems objektams ir struktūriniams padaliniams:

           - centriniams rūmams (Gedimino pr. 51, Vilnius);

           - Pakretuonės mokymo bazei ir žinybinei poilsevietei (Kretuonėlės vs., Švenčionių raj.);

           - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Palangos vasaros skaityklai (Vytauto g. 72, Palanga);

            - Raseinių skyriui (Bažnyčios g. 4, Raseiniai).

 • Nacionalinės bibliotekos automobilių, liftų priežiūra, eksploatacija ir remontas.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių aprūpinimo materialinėmis vertybėmis bei tarnybiniu transportu analizę;
 • pagal savo kompetenciją teikia direkcijai siūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos ir transporto organizavimo tobulinimo;
 • rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos klausimais;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Nacionalinei bibliotekai ūkinės veiklos klausimais;
 • organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą, techninę priežiūrą, draudimą, kontroliuoja jų judėjimą, saugojimą, tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja komunalinių ir ryšio paslaugų, transporto kuro teikimo, sutarčių sudarymą, priežiūrą, gedimų šalinimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių aprūpinimą baldais, organizacinės technikos priemonėmis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
 • vykdo inventoriaus eksploatavimo techninę priežiūrą;
 • rūpinasi materialinių vertybių saugojimu ir tvarko jų apskaitą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir generalinio direktoriaus ar kuratoriaus pavedimus.