Kontaktai

Bendrasis skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 • Spręsti (pagal finansines galimybes) visus su ūkiu susijusius klausimus, teikti ūkinę pagalbą šiems Nacionalinei bibliotekai priklausantiems objektams ir struktūriniams padaliniams:

           - centriniams rūmams (Gedimino pr. 51, Vilnius);

           - Pakretuonės mokymo bazei ir žinybinei poilsevietei (Kretuonėlės vs., Švenčionių raj.);

           - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Palangos vasaros skaityklai (Vytauto g. 72, Palanga);

            - Raseinių skyriui (Bažnyčios g. 4, Raseiniai).

 • Nacionalinės bibliotekos automobilių, liftų priežiūra, eksploatacija bei remontas.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių aprūpinimo materialinėmis vertybėmis bei tarnybiniu transportu analizę;
 • pagal savo kompetenciją teikia direkcijai siūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos ir transporto organizavimo tobulinimo;
 • rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos klausimais;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Nacionalinei bibliotekai ūkinės veiklos klausimais;
 • organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą, techninę priežiūrą, draudimą, kontroliuoja jų judėjimą, saugojimą, tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja komunalinių ir ryšio paslaugų, transporto kuro teikimo, sutarčių sudarymą, priežiūrą, gedimų šalinimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių aprūpinimą baldais, organizacinės technikos priemonėmis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
 • vykdo inventoriaus eksploatavimo techninę priežiūrą;
 • rūpinasi materialinių vertybių saugojimu ir tvarko jų apskaitą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir generalinio direktoriaus ar kuratoriaus pavedimus.
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.
Paroda-susitikimas „66 metai ne kartu...“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram