Kontaktai

Bendrasis skyrius

Uždaviniai ir funkcijos

Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:

 • Spręsti (pagal finansines galimybes) visus su ūkiu susijusius klausimus, teikti ūkinę pagalbą šiems Nacionalinei bibliotekai priklausantiems objektams ir struktūriniams padaliniams:

           - centriniams rūmams (Gedimino pr. 51, Vilnius);

           - Pakretuonės mokymo bazei ir žinybinei poilsevietei (Kretuonėlės vs., Švenčionių raj.);

           - Skaitytojų aptarnavimo skyriaus Palangos vasaros skaityklai (Vytauto g. 72, Palanga);

            - Raseinių skyriui (Bažnyčios g. 4, Raseiniai).

 • Nacionalinės bibliotekos automobilių, liftų priežiūra, eksploatacija bei remontas.

Skyrius atlieka šias funkcijas:

 • kartu su kitais Nacionalinės bibliotekos struktūriniais padaliniais atlieka įstaigos struktūrinių padalinių aprūpinimo materialinėmis vertybėmis bei tarnybiniu transportu analizę;
 • pagal savo kompetenciją teikia direkcijai siūlymus dėl Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos ir transporto organizavimo tobulinimo;
 • rengia įsakymų ir kitų dokumentų projektus Nacionalinės bibliotekos ūkinės veiklos klausimais;
 • pagal suteiktus įgaliojimus atstovauja Nacionalinei bibliotekai ūkinės veiklos klausimais;
 • organizuoja tarnybinių automobilių paskirstymą, techninę priežiūrą, draudimą, kontroliuoja jų judėjimą, saugojimą, tvarko jų apskaitą;
 • organizuoja komunalinių ir ryšio paslaugų, transporto kuro teikimo, sutarčių sudarymą, priežiūrą, gedimų šalinimą;
 • organizuoja Nacionalinės bibliotekos struktūrinių padalinių aprūpinimą baldais, organizacinės technikos priemonėmis bei kanceliarinėmis priemonėmis;
 • vykdo inventoriaus eksploatavimo techninę priežiūrą;
 • rūpinasi materialinių vertybių saugojimu ir tvarko jų apskaitą;
 • pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir generalinio direktoriaus ar kuratoriaus pavedimus.
Spalis
P A T K Pn Š S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Parodos

2019 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2019 m. spalio 2 d. – lapkričio 17 d.
Kęstučio Kasparavičiaus knygų iliustracijų paroda „Dirigentas su teptuku“
2019 m. rugsėjo 3 d. – spalio 29 d.
Paroda „Atrask ir išgirsk Stanislovą Moniušką“
2019 m. spalio 14 d. – gruodžio 1 d.
Paroda „Bežodžių knygų kolekcija“
2019 m. rugsėjo 23 d. – spalio 31 d.
Paroda „Kanados lietuvių bendruomenė“
2019 m. spalio 9 d. – gruodžio 31 d.
Paroda „Verba volant, scripta manent“: iš Nacionalinės bibliotekos lobyno“
2019 m. spalio 8 d. – spalio 31 d.
Vilijos Kvieskaitės iliustracijų paroda