Audronė Peškaitienė

Vyresnioji bibliotekininkė

Kab.:
208
Tel.
(8 5) 239 8635
Tel. (vidaus)
8635

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyresniojo bibliografo pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje. Arba ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti darbo patirties bibliotekų veiklą atitinkančią (bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų) profesinę kvalifikaciją - privalumas;
 • labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B1 lygiu;
 • gebėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema;
 • gebėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, darbe taikyti gana sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti užduotis, kurioms būtini specialūs įgūdžiai;
 • gebėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos ir informacijos priemonėmis;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyresnysis bibliotekininkas atlieka šias funkcijas:

 • teikia vartotojams bendro pobūdžio informaciją apie aptarnavimo taisykles, paslaugas ir jų teikimo tvarką;
 • konsultuoja vartotojus dokumentų paieškos bei užsakymo klausimais, padeda susirasti dokumentus atvirame fonde;
 • organizuoja ir veda mokymus vartotojus aptarnaujantiems darbuotojams, kaip naudotis savitarnos kopijavimo-skenavimo-spausdinimo aparatais ir programine įranga;
 • atsako į informacinius paklausimus, pagal kompetenciją atsako į vartotojų užklausas, individualiai konsultuoja vartotojus;
 • pagal grafiką aptarnauja vartotojus;
 • nustatyta tvarka registruoja, perregistruoja vartotojus, išduoda skaitytojų pažymėjimus;
 • tvarko skaitytojų registracijos kartoteką;
 • nustatyta tvarka priima atsiskaitymus už mokamas paslaugas;
 • priima vartotojų užsakymus dokumentams iš Bendrųjų fondų gauti;
 • paruošia išdavimui dokumentus iš Bendrųjų fondų, esant reikalui juos išduoda ir grąžina;
 • esant reikalui tvarko atvirą skaityklos fondą, prižiūri savitarnos grąžinimo įrenginius;
 • vykdo vartotojų, lankytojų bei išduotų dokumentų apskaitą;
 • stebi vartotojų informacinius poreikius, juos fiksuoja;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • užtikrina ir kontroliuoja vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimą ir iškilus problemoms informuoja atitinkamus padalinius;
 • prižiūri savitarnos grąžinimo įrenginius;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą vyriausiajam bibliotekininkui;
 • pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.
Liepa
P A T K Pn Š S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Parodos

2020 m. gegužės 25 d. – rugpjūčio 30 d.
Bežodžių knygų kolekcija
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. birželio 11 d. – liepos 19 d.
Paroda „Auksinio skriestuvo istorija: plantenai per šimtmečius“
2020 m. liepos 1 d. – rugsėjo 13 d.
Paroda „Mėlynų gelmių gėlės“
2020 m. birželio 3 d. – liepos 5 d.
Paroda „VIENI IŠ DAUGELIO: 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarai – valstybės kūrėjai“
2020 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d.
Respublikinė vaikų piešinių paroda „Tautodailės lobynai“

YouTubeFacebookLinkedInInstagram