Roma Kondratavičienė

Vyriausioji bibliografė-vadovės pavaduotoja

Kab.:
337
Tel. (vidaus)
8662

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Asmuo, pretenduojantis užimti vyriausiojo bibliotekininko pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu bibliotekininkystės, komunikacijos ir informacijos mokslų, humanitarinių ar socialinių mokslų srityje;
 • turėti ne mažiau kaip 1 (vienų) metų profesinę darbo patirtį su pareigomis susijusioje srityje;
 •  labai gerai mokėti valstybinę kalbą ir bent vieną užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) B1 lygiu;
 • gebėti dirbti su Lietuvos integralia bibliotekų informacine sistema;
 • gebėti savarankiškai kaupti, valdyti, sisteminti ir analizuoti informaciją, taikyti sudėtingas taisykles ir procedūras, savarankiškai atlikti sudėtingas užduotis ir funkcijas, susijusias su planavimu, atlikimo metodų ir technologijų tobulinimu, įvertinimu bei kontrole, dalyvauti nustatant ilgalaikius bibliotekos tikslus ir užtikrinant strateginių planų vykdymą;
 • būti kūrybiškam, iniciatyviam ir paslaugiam;
 • būti susipažinusiam su vartotojų aptarnavimą, bibliotekų fondų organizavimą ir apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos taikyti praktikoje.

FUNKCIJOS

Vyriausiasis bibliografas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja vartotojų informacinį aptarnavimą, rengia darbo grafikus;
 • vykdo vartotojų informacinio aptarnavimo procesų kontrolę;
 • dalyvauja skaityklų informacinių išteklių fondo formavimo ir optimizavimo procesuose;
 • kontroliuoja dokumentų grąžinimo į jų saugojimo vietas procesą;
 • užtikrina atviro fondo turinio atitikimo vartotojų poreikiams stebėseną;
 • užtikrina vartotojų informacinių poreikių stebėseną;
 • užtikrina vartotojams teikiamų techninių paslaugų funkcionavimą;
 • užtikrina atsakymų į vartotojų užklausas ir informacinius paklausimus kokybę;
 • dalyvauja vykdant vartotojų informacinių poreikių tyrimus;
 • organizuoja vartotojų mokymų, individualių konsultacijų paslaugų teikimą;
 • rengia ir teikia ataskaitas apie savo vykdomą veiklą skyriaus vadovui;
 • teikia siūlymus Skyriaus vadovui efektyvaus informacinių paslaugų sistemos funkcionavimo klausimais;
 • pavaduoja Skyriaus vadovą jam nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės ar kt. nebuvimo darbe);
 • vykdo Skyriaus vadovo pavedimus, susijusius su Skyriaus uždavinių įgyvendinimu.
Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.
Rugsėjis
P A T K Pn Š S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Parodos

2020 m. rugsėjo 17 d. – spalio 23 d.
Iliustracijų paroda „Pažiūrėk, ar skamba“
2020 m. liepos 28 d. – spalio 4 d.
Inos Budrytės paroda „Sapnai kiekvienai dienai“
2020 m. sausio 1 d. – gruodžio 31 d.
Jolitos Vaitkutės instaliacija „Pabudę iš knygų“
2020 m. rugsėjo 22 d. – lapkričio 22 d.
Nacionalinės bibliotekos darbuotojų kūrybos paroda
2020 m. rugpjūčio 24 d. – spalio 3 d.
Paroda „Pašventęs visas savo jėgas šalies švietimui ir laisvei“
2020 m. rugsėjo 28 d. – spalio 4 d.
Paroda-susitikimas „66 metai ne kartu...“
2020 m. rugsėjo 7 d. – spalio 4 d.
Vieno eksponato parodoje pirmasis istorinis romanas apie Lietuvą

YouTubeFacebookLinkedInInstagram