Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Černiauskaitė, Violeta

Dr. Violeta Černiauskaitė
ORCID ID 0000-0002-4357-9687
Tel. +370 5 239 8671
el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pasirinkus bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete, 1995–2000 m. buvo tęsiamos komunikacijos ir informacijos krypties doktorantūros studijos. Po jų įgytas humanitarinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktaro laipsnis leido toliau nuosekliai gilinti žinias. Po studijų dirbo Nacionalinės bibliotekos Mokslinių tyrimų skyriuje, tvarkė terminologijos duomenis. Nuo 2017 metų paskirta šios bibliotekos vyriausiąja tyrėja eksperte terminologijai. Profesinė veikla tiesiogiai susijusi su bibliotekininkų kalbos išteklių identifikavimu; registravimu; kontekstine ir lyginamąja analize bei sisteminimu; terminologinių duomenų kūrimu; terminų vertinimu ir aprobavimu; terminų standartizacija; naujos redakcijos terminų žodynų rengimu; terminų darninimu su nacionalinio bei tarptautinio lygmens specialybę reglamentuojančiais dokumentais; sunormintų terminų skelbimu; konsultavimu; terminų integravimu į kitus Lietuvos bei užsienio ar tarptautinius leksikografijos šaltinius bei duomenų bazes, bankus, tekstynus ir duomenynus. 2017–2020 m. – Tarpinstitucinės terminologijos komisijos sekretorė ir mokslinė sekretorė rengiant „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių-anglų kalbų terminų žodyną“ (autoriai dr. Nijolė Bliūdžiuvienė ir dr. Jonas Vytautas Valiukėnas). Šiuo metu svarbiausia informacija apie atliekamus terminologijos tyrimus skelbiama Nacionalinės bibliotekos svetainėje Terminologijos darbai (Prieiga per internetą: https://lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai).

Nacionalinėje bibliotekoje administruojama terminologinių duomenų bazė kuriama remiantis ilgamete tarptautinių standartų kalbos išteklių analize, aktyviai dalyvaujant ir vadovaujant Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) padaliniui – Lietuvos standartizacijos departamento 47-ajam technikos komitetui (TK) „Informacija ir dokumentavimas“ (2019-2022 komiteto pirmininkė).

Profesinių interesų akiratyje – noras gilintis į kalbos technologijų inovacijas bei lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių sistemos plėtros galimybes. Bendradarbiaujama su Lietuvių kalbos instituto terminologais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės ekspertais, ekspertų teisėmis dalyvauja Vilniaus universiteto bibliotekos ir Lietuvos Mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos specialistai.

Svarbiausi darbai

Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas / Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ; [redakcinė kolegija: V. Bulavas (vyr. redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. – Sąs. 3, Bibliografija / Violeta Černiauskaitė. – 1994. – 103 p. – ISBN 9986-530-04-0.

Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros (BIK) lietuvių–anglų kalbų terminų žodynas : 10 000 lietuviškų terminų su atitikmenimis anglų kalba ir anglų-lietuvių kalbų rodykle : [elektroninis išteklius] / Nijolė Bliūdžiuvienė, Vytautas Jonas Valiukėnas; V. Černiauskaitė (moksl. sekretorė). – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2021. – 535 p. ISBN 978-609-405-220-07. DOI: https://doi.org/10.51740/mp.52

Lithuanian-English Dictionary of Librarianship, Information and Book Science (2022)

Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje / Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė  // Terminologija. – ISSN 1392-267X. –T. 26 (2019), p. 209 – 206. Taip pat prieiga per internetą: http://lki.lt/terminologija-26/

Terminologinių duomenų tvarkybos modelis: Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminų žodynas / Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė // Knygotyra.  –  ISSN 0204-2061. – T. 77 (2021), p. 306-330. Taip pat prieiga per internetą: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.77.96

Terminologijos darbai: interaktyvus tęstinis išteklius / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2017-2022. Prieiga per internetą: https://lnb.lt/informacijos-mokslu-specialistams/norminiai-ir-teises-dokumentai-bibliotekininkui/terminologijos-darbai

Bibliotekininkystės, knygotyros ir informacijos mokslų terminų žodynų bei enciklopedijų anotuotas bibliografijos sąrašas su nuorodomis į šaltinius [Elektroninis išteklius] / parengė Violeta Černiauskaitė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2022. – 1 pdf failas ( 68p.). Prieiga per internetą: https://drive.google.com/file/d/1cym0qCIcDPJGgZNSN_Gn_psXd7Yf7DpM/view

Bibliografijos terminijos šaltinių apžvalga: kaitos ir atsinaujinimo ypatumai [Elektroninis išteklius]: mokslinės konferencijos  „Medicinos bibliografijos  raida  ir svarba mokslininkui“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: 2017 m. spalio 12 d.  – 1 pdf failas (28 p.). Prieiga per internetą: http://www.lmb.lt/wp-content/uploads/2017/10/Bibliografijos-terminai_Cerniauskaites_pateiktis_2017-10-12.pdf ); žr. taip pat: Informacija ir biblioteka. – ISSN 1392-6993. – 2017, Nr. 2, p. 29–33.

Bibliotekininkystės terminografijos ypatumai ir perspektyvos: nuo metaduomenų iki metateorijų [Elektroninis išteklius]: 2-osios tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius, 2017 m. birželio 1 d. – P. 6. Prieiga per internetą: https://bib.irb.hr/datoteka/980263.Scientific_Administrative_and_Educational_Dimensions_of_Terminology_2017_Vilnius.pdf

Atvirieji bibliotekininkystės terminologijos duomenys nacionalinėse bibliotekose: Latvijos, Estijos ir Lietuvos lyginamoji analizė / Violeta Černiauskaitė  // Šiandien aktualu. – ISSN 2538-7316. – 2018 (I), p. 106–131. Taip pat prieinama internete: https://drive.google.com/file/d/15QsXkUIWn6N1CJdJQg3HVTx5a0utwRBJ/view arba https://www.lnb.lt/atradimai/leidiniai/kiti-leidiniai/siandien-aktualu)

Intersection of Latvian and Lithuanian librarianship terminology online [Elektroninis išteklius] : Proceedings of the international conference „Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts“ / Violeta Černiauskaitė. – Riga, National Library of Latvia, 5 October 2018. – 1 pdf failas (30 p.). Prieiga per internetą: http://dom.lndb.lv/data/obj/file/23129961.pdf

Natūralios ir dirbtinės kalbos norminimo ypatumai bibliotekininkystės terminijoje : tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos  „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta Černiauskaitė. – Vilnius: 2019 m. spalio 17-18 d. – 1 pdf failas (56 p.). Prieiga per internetą: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/10/TERMINOLOGŲ-konferencijos-pranešimų-tezės.pdf

Tarptautinio standartizavimo tendencijos informacijos ir dokumentavimo terminografijoje : tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos  „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ pranešimo tezės / Violeta ČERNIAUSKAITĖ. – Vilnius: 2021 m. spalio 21-22 d. – P. 7. Prieiga per internetą: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf

Terminology development for metadata to digital collections at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania / Violeta Černiauskaitė  // The Interoperability of Cultural-Heritage Institution Data in the Digital Space: Terminological Aspects : Conference programme, Riga, 8 October 2021 [Elektroninis išteklius]. Prieiga per internetą : Conference "Interoperability of Data of Cultural Heritage Institutions in the Digital Space: Terminological Aspect" | National Library of Latvia (lnb.lv)

Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos terminologinės veiklos modelis: pranešimas Lietuvių kalbos instituto moksliniame seminare LIETUVIŲ TERMINIJOS IŠTEKLIAI SKAITMENINĖJE TERPĖJE: NAUJOVĖS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS 2022 m. . Prieiga: https://terminija.lki.lt/news/8).

Terminologinės veiklos svarba profesinių žinių valdymui: pranešimas tarptautinei mokslinei konferencijai Informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos raiškos 2022 balandžio 28-29 d.

Kitos publikacijos

Profesinė terminija : plėtros, bendradarbiavimo ir kūrybos galimybės / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2018, Nr. 2, p. 15–18.

Baigtas svarstyti „Bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros [BIK] lietuvių-anglų kalbų terminų žodynas“ / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2019, Nr. 4, p. 9–11.

Nauji Nacionalinės bibliotekos terminijos tyrimai tarptautinės mokslinės komunikacijos kontekste / Violeta Černiauskaitė// Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2019. –  Nr. 11 (730), p. 6-8. Taip pat prieiga per internetą : https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Informacijos ir dokumentavimo sričių standartizuotos terminijos aiškinamojo žodyno nauja redakcija / Violeta Černiauskaitė  // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2020, Nr. 9, p. 8-10.

Akcentologijos galia ir įrankiai / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 6, p. 16-17. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Gausėjančios terminijos pokyčiai: apie terminus paieška ir principai / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 4, p. 14-15. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Leksikografijos veikla Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 2, p. 25-26. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Profesinės terminijos santrumpų registravimo ir norminimo ypatumai / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 5, p. 15-16. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Profesinė veikla – taisyklinga kalba / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 3, p. 18-19. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Žodis, žvirbliu išlėkęs, gali terminu sugrįžti / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų. – ISSN 0868-8826. – 2021, Nr. 7/8, p. 7-9. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Žodynai: praeities ir ateities įžvalgos / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų, 2022, Nr. 1, p. 13-15. – ISSN 0868-8826. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Matomi ir nematomi bibliotekose kaupiami duomenys ir jų terminologinė įvairovė / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų, 2022, Nr. 3, p. 17-19. – ISSN 0868-8826. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Lietuviškoji bibliotekininkystės, informacijos ir knygotyros terminija „Eurotermbank“ tinkle / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų, 2022, Nr. 9, p. 11-12. – ISSN 0868-8826. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Patogus informacijos ir žinių valdymo įrankis: recenzija / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų, 2022, Nr. 10, p. 13-14. – ISSN 0868-8826. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu

Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atradimai / Violeta Černiauskaitė // Tarp knygų, 2022, Nr. 11, p. – ISSN 0868-8826. Taip pat prieiga per internetą: https://www.lnb.lt/istekliai/leidiniai/kiti-leidiniai/zurnalas-tarp-knygu