Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Kvizikevičiūtė, Milda

Dr. Milda Kvizikevičiūtė
Tel. (8 5) 239 8586, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

2019 m. birželio 27 d. Vilniaus universitete Istorijos fakultete baigė doktorantūros studijas ir apgynė disertaciją „Vakarų Europa XVI a. antrosios pusės – XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kelionių raštijoje“. Mokslinis konsultantas doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universitetas).

Tiria Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ankstyvųjų naujųjų laikų kelionių raštiją, XVI–XVIII a. egodokumentiką. Taip pat tyrinėja senosios knygos sklaidos ir funkcionavimo procesus, analizuoja senosios knygos paratekstus ir jų sąveiką. Daugiausia naudoja analitinį, istorinį, proveniencinį metodus.

2020 m. laimėjo Europos mokslinių bibliotekų konsorciumo (CERL) įsteigtą stipendiją jauniesiems knygotyros specialistams: vykdo veiklą Tarptautinėje inkunabulų duomenų bazėje Material Evidence of Incunabula (MEI). Stažuotės metu gilinamos žinios inkunabulistikos srityje, kuriami metaduomenys apie Lietuvoje saugomus inkunabulus. Taip pat dalyvauja rengiant Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje saugomų Plantino spaustuvės, vienos žymiausių Europoje, knygų katalogą ir kituose projektuose, skirtuose tirti ir viešinti senąją knygą.

  • KVIZIKEVIČIŪTĖ, Milda. Apšvietos epochos atspindžiai Lietuvos jėzuitų XVIII amžiaus kelionių raštijoje. Senoji Lietuvos literatūra. 49, Jėzuitai Lietuvoje: tarp kasdienybės ir amžinybės, 2020, p. 174–196. ISSN 1822-3656.
  • KVIZIKEVIČIŪTĖ, Milda ir kt. (sudaryt.). Mstislavo Dobužinskio heraldika: ne tik mokslas, bet ir menas. Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2018. 231 p. (Nepriklausomybės archyvai ; 3). ISBN 978-609-405-171-5.
  • KVIZIKEVIČIŪTĖ, Milda. Kalnai ir kalnuoti regionai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės keliautojų akimis XVI–XVIII a. Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, 2018, t. 41, ser. A, p. 87–103. ISSN 1392-0502.
  • KVIZIKEVIČIŪTĖ, Milda. Lietuvos jėzuito 1723–1724 metų kelionės į Romą ir atgal dienoraštis. Senoji Lietuvos literatūra. Kn. 44Jėzuitiškosios tradicijos paveldas, 2017, p. 153–177. ISSN 1822-3656.
  • KVIZIKEVIČIŪTĖ, Milda. XVII–XVIII a. silva rerum pavyzdžiai Lietuvoje: tyrimų problemos egodokumentikos kontekste. Iš: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje : straipsnių rinkinys. Vilnius: Vilniaus universitetas: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 277–290. ISBN 978-609-459-198-3.