Lietuvos himnas ritinėliuose pianolai

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugoma 70 lietuviškų ritinėlių pianolai – mechaniniam, savaime grojančiam muzikos instrumentui. Šiuo metu jie nepasiekiami, bet skaitmenintų jų įrašų galite pasiklausyti kultūros paveldo portale epaveldas.lt.

Tarp Jungtinėse Amerikos Valstijose išleistų kelių šimtų lietuviškų ritinėlių pianolai esama ir keleto Lietuvos himno variantų. Dr. Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“ Lietuvoje himnu natūraliai tapo per pirmuosius nepriklausomybės metus, o Amerikoje lietuviai vis dar ieškojo geriausio sprendimo. Šiandien turime net kelis ritinėlius su kūriniais, pretendavusiais tapti svarbiausia tautos giesme. Ritinėliuose įrašyti šie kūriniai: „Lietuvių hymnas“, „Tautiška giesmė“, „Lietuva“, „Tautiškoji daina“.

Galima pamanyti, kad visur įgrota Vinco Kudirkos giesmė, bet taip nėra. Pavadinimai slepia Česlovo Sasnausko, Vincento Nickaus chorines dainas, V. Kudirkos giesmės perdirbinius, atliktus QRS firmos aranžuotojų. Visas šias dainas Amerikos lietuviai mėgo, visas jas dainuodavo, tad kuri iš jų taps Lietuvos himnu, galiausiai nulėmė pačioje Lietuvoje gyvenę žmonės, reikšmingiausių įvykių progomis dažniau atlikdavę V. Kudirkos giesmę.

Šiandien labai įdomu pasiklausyti, kokias giesmes Amerikos lietuviai stengėsi pasiūlyti kaip Lietuvos himną. Iš paminėtų ritinėlių pianolai svetainėje epaveldas.lt yra suskaitmenintas ritinėlis su Č. Sasnausko „Tautiškąja daina“.

Kviečiame pasiklausyti ›