Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap
Naujienos iliustracija 2022 m. gruodžio 22 d.

„Taylor & Francis Group” elektroninės knygos filosofijos tema

Tęsiame pažintį su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos įsigytomis „Taylor & Francis“ kolekcijos viso teksto el. knygomis. Visas įsigytų el. knygų sąrašas.

Norėdami skaityti šias el. knygas ne bibliotekoje prisijunkite nuotoliniu būdu. Bibliotekoje jos prieinamos portale ibiblioteka.lt.

Knygos viršelisHegel's encyclopedic system / edited by Sebastian Stein and Joshua Wretzel. –

New York : Routledge, [2021]. – 273 p.

1817 m. Georgas Hegelis paskelbė savo filosofinės sistemos versiją, pavadinęs ją Filosofijos mokslų enciklopedija. G. Hegelis manė, kad šis darbas geriausiai atspindi jo mąstymo metodinę sistemą ir vylėsi, kad šis metodas bus pripažintas kaip vienintelis tikras. Atsižvelgiant į šiuolaikinę socialinę ir politinę situaciją, kyla klausimas, kiek pagrįsta ši G. Hegelio viltis ir kaip jo filosofinis metodas suvokiamas mūsų laikais.

2017-aisias, minint šio darbo 200 metų sukaktį, Heidelberge (Vokietija) buvo surengta konferencija Nenutrūkstamas Hegelio enciklopedijos aktualumas. Knygoje pateikiami konferencijoje skaityti pranešimai, kuriuose, atsižvelgiant į šiuolaikines gamtos, istorijos, religijos, laisvės ir kultūros sampratas, nagrinėjami pagrindiniai G. Hegelio enciklopedinės sistemos aspektai.

 

Knygos viršelisSchopenhauer's moral philosophy / edited by Patrick Hassan. – New York ; London : Routledge, [2021]. – 194 p.

Vienas svarbiausių Arthuro Schopenhauerio darbų etikos srityje yra 1840 m. išleisti Moralės pagrindai. Jis sukūrė savo moralinę sistemą, pagrįstą užuojauta, pateikė unikalų požiūrį standartiniais moralinės psichologijos, aksiologijos, epistemologijos, veiksmo filosofijos klausimais.

Šios knygos skyriuose pabrėžiamas A. Schopenhauerio etinės programos aktualumas ir įtaka, bandoma parodyti dar neišnaudotus konceptualius išteklius aktualioms moralinėms problemoms spręsti. Nagrinėjamos įvairios temos: moralinis savižudybės leistinumas, altruistinio veiksmo galimybė, dorybės ir asketizmo prigimtis ir kt.

 

Knygos viršelisThought: a philosophical history / edited by Panayiota Vassilopoulou and Daniel Whistler. – London : Routledge, 2021. – 336 p.

Ką reiškia mąstyti filosofiškai? Kaip skirtingose epochose atsirado skirtingos mąstymo formos –refleksija, kontempliacija, kritika, analizė?

Ši knyga siūlo išsamų filosofinės minties ir kontempliacijos istorijos tyrimą nuo Antikos laikotarpio iki XXI amžiaus. Tai svarbus leidinys visiems, tyrinėjantiems ir dėstantiems filosofijos istoriją, taip pat vertingas šaltinis tiems, kurie studijuoja šią temą susijusiose literatūros, religijos, sociologijos ir idėjų istorijos srityse.

 

Knygos viršelisThe Routledge handbook of philosophy and Europe / edited by Darian Meacham and Nicolas de Warren. – London : Routledge, 2021. – 416 p.

Routledge'o filosofijos ir Europos vadovas yra puikus informacinis leidinys, tyrinėjantis Europos idėją ir europietiškos tapatybės sampratą įvairiais aspektais – istoriniu, filosofiniu, politiniu, kultūriniu, geografiniu. Knygą sudaro trys dalys: Filosofų Europa; Sąvokos ir ginčai; Diskusijos ir horizontai.

 

Knygos viršelisEuropean thought and culture, 1350–1992 : burdens of knowing / Michael J. Sauter. – London : Routledge, 2021. – 498 p.

Michaelas J. Sauteris – istorikas, Safolko universiteto (Jungtinė Karalystė) docentas. Pagrindinės jo tyrimų temos – erdvinės minties istorija, bibliotekų istorija, vizualinės kultūros istorija. Naujausioje savo knygoje autorius nagrinėja pagrindines Europos minties ir kultūros sroves nuo XIV a. pabaigos iki XX a. pabaigos. Kadangi tema labai plati, M. Sauteris siūlo šį Europos intelektinės istorijos tyrimo pasakojimą vadinti įvadu ir kviečia skaitytojus atvirai diskutuoti, toliau tyrinėti europietišką kultūrą. Pagelbėti gali ir ta aplinkybė, kad, užuot prie paskutinių knygos puslapių pridėjęs didelę ir sudėtingą bibliografiją, autorius kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikia tris rekomenduojamų kūrinių sąrašus.