Telefonas Klaustukas Sitemap
Naujienos iliustracija 2023 m. sausio 24 d.

„Emerald Management eJournals Collection“ elektroniniai žurnalai apie skaitmeninių bibliotekų kūrimą ir valdymą

Tobulėjant informacijos šaltinių skaitmeninimo technologijoms, virtualių bibliotekų populiarumas pasaulyje sparčiai auga, todėl kviečiame skaitytojus susipažinti su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos prenumeruojamais „Emerald Management eJournals Collection“ viso teksto moksliniais elektroniniais žurnalais, nagrinėjančiais skaitmeninės bibliotekos kūrimą, jos valdymą ir perspektyvas. Visą įsigytų elektroninių žurnalų kolekcijos sąrašą rasite čia. Norėdami skaityti šiuos elektroninius žurnalus ne bibliotekoje prisijunkite nuotoliniu būdu.

Library Hi Tech / Ed. Dr. Dickson K.W. Chiu, Dr. Kevin K.W. Ho. – Emerald Publishing Limited, 1983 –

„Library Hi tech“ (toliau – LHT) – tarptautinis recenzuojamas mokslinis žurnalas, įtrauktas į SSCI sąrašą (SSCI – tai socialinių mokslų citavimo indeksas, žymintis pirmaujančio pasaulyje žurnalo kokybę). Šio periodinio leidinio užduotis yra pateikti mokslinę medžiagą apie informacijos valdymą, analizuoti informacinių technologijų ir sistemos ryšius, kurie palaiko bibliotekas, švietimo ir sveikatos institucijas, viešuosius valdžios sektorius, nevyriausybines organizacijas. LHT pateikiami išsamūs apžvalginiai, konceptualūs straipsniai. Jų temos apima įrašų, dokumentų, failų, duomenų, mokymosi objektų ir kito turinio kūrimą, kuravimą, vaizdavimą, komunikaciją, saugojimą, informacijos atkūrimą ir analizę. LHT dažnai tampa savotišku forumu, kuriame atsiranda tokios naujos tarpdalykinės temos: socialinės ir informacijos studijos, švietimo technologijos, žinių valdymas, didieji duomenys, dirbtinis intelektas, asmeninės informacijos apsauga, skaitmeninis raštingumas, informacinių technologinių naujovių taikymas bibliotekose. Leidiniuose gausu tarpdisciplininio pobūdžio mokslinių tyrimų, atliktų remiantis kokybiniais, kiekybiniais ar hibridiniais metodais ir įsigalėjusiomis dalyvavimo, vertinimo, dizaino kūrimo metodikomis.

The Electronic Library / Ed. Assoc. Prof. Jeonghyun Kim, Marie Bloechle. – Emerald Publishing Limited, 1983 –

Periodinis leidinys išsamiai apžvelgia informacijos organizavimo būdus, kuriais remiantis žinios sukuriamos, pasiekiamos, surandamos. Laikantis griežtos tyrimo metodikos, analizuojamos informacijos organizavimo problemos ir iššūkiai. Pateikiamas platus mokslinių studijų temų spektras, į kurį įeina asmeninis skaitmeninis archyvavimas, skaitmeninio „gyvenimo“ ypatumai, mokslinis bibliotekų bendravimas, socialinių tinklų sąveika ir analizė, didieji duomenys, jų saugumas ir valdymas, klasifikavimas ir kodavimas. Žurnale galima rasti mokslinių tyrimų, kuriais remiantis kuriami nauji metodai, o juos naudojant galima operatyviai tvarkyti surinktus duomenis ir taip pagreitinti jų analizės procesą bei tyrimų rezultatų įvertinimą.

„The Electronic library“ yra parengusi skaidrumo ir atvirumo skatinimo gaires, t. y. sistemą, remiančią mokslinių tyrimų reprodukavimą naudojant skaidrų tyrimų praktikos pritaikymą.

Digital Library Perspectives / Ed. Prof. Anna Maria Tammaro. – Emerald Publishing Limited, 2016 –

„Digital Library Perspectives“ informuoja skaitytojus apie skaitmenines bibliotekas ir bibliotekų paslaugas, rašo apie skaitmeninių technologijų duomenų analizę, įvardija ir analizuoja informacijos ir žinių gyvavimo ciklus. Šis žurnalas skelbia mokslinius tyrimus, susijusius su skaitmeninių bibliotekų parinkimu, kūrimu, aprašymu, valdymu, sklaida, išsaugojimu ir panauda, siekiant tobulinti mokslą, mokymą ir mokymąsi. Publikuotuose straipsniuose nagrinėjami skaitmeninių bibliotekų transformacijos procesai: kaip vartotojų bendruomenė žinias renka ir organizuoja, rašoma apie skaitmeninių bibliotekų plėtrą ir jų funkcines galimybes ir kaip jos padeda tenkinti vartotojų bendruomenės informacijos poreikius. Pagrindinės šio mokslinio leidinio temos: skaitmeninimas, skaitmeninis paveldas, metaduomenys, tyrimų duomenų valdymas, skaitmeninis išsaugojimas, atviroji prieiga, institucinės saugyklos, medijų ir informacinis raštingumas, vartotojų tyrimai, žinių panaudos tyrimai, prieiga prie skaitmeninių bibliotekų, žmogaus ir kompiuterio sąveika, skaitmeninės bibliotekos kaip sociotechninės sistemos, bibliotekininkų ugdymas ir kompetencijų mokymas apie skaitmeninių bibliotekų valdymą.

Information Discovery and Delivery / Ed. Dr. Wu He. – Emerald Publishing Limited, 2017 –

Šio žurnalo tikslas yra pateikti skaitmeninės informacijos tyrinėtojams informacijos paieškos būdus bei jos prieigos galimybes. Leidinyje skelbiami moksliniai tyrimai ir praktiniai darbai, nagrinėjantys skaitmeninės informacijos tiekimo grandinę, t. y. srautus, sekimą, mainus ir dalijimąsi tiek bibliotekų vidinėje struktūroje, tiek išorinėje sąveikoje su kitomis bibliotekomis. Gausu straipsnių apie skaitmeninės informacijos fiksavimą, įforminimą ir saugojimą, kurį atlieka visų tipų „surinkėjai“. Šio leidinio numerių temos: įrašų, dokumentų, mokymosi objektų, metaduomenų kūrimas ir prieiga, įvairių interneto vartotojų sukurtų informaciniai įrašų ir turinių pavyzdžiai. Šis žurnalas bus naudingas bibliotekininkams, pedagogams, švietimo ir kultūros organizacijų žinių specialistams, žiniasklaidos, sveikatos priežiūros ir Vyriausybės žinių vadybininkams.