Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Renginiai ir parodos

Parodos iliustracija

Paroda „Išblokštieji: pasitraukimo į Vakarus patirtys 1944–1952 metais“

2024 m. birželio 26 d. – rugsėjo 29 d.

„Dešimtis tūkstančių lietuvių iš savo tėvynės išbloškė komunistų teroras. Jis buvo toks baisus, kad lietuviai paliko savo pastoges, savo santaupas, savo iš tėvų paveldėtus ūkius, viską, ką turėjo, kad tik galėtų gelbėti savo ir savo šeimos gyvybes“,– 1980 m. Čikagoje išleistos knygos „Bėgome nuo teroro: iš tėvynės išblokštųjų atsiminimai“ įžangoje rašo JAV lietuvis kunigas, žurnalistas Juozas Prunskis.

Lietuviai buvo ne vieni: Antrojo pasaulinio karo pabaigoje į Vakarus pasitraukė daug Rytų Europos gyventojų: ukrainiečių, latvių, estų ir kitų tautybių žmonių. O Vakarų Europoje, į kurią jie atkako, trūko maisto ir paprasčiausių prekių, tvyrojo grėsmė žūti per sąjungininkų bombardavimus. Net ir karui Europoje pasibaigus, nežinomybės nuotaika neišsisklaidė. Laikinaisiais namais daugeliui pabėgėlių tapo išvietintųjų asmenų stovyklos (angl. displaced persons, DP) Vokietijoje ir kitose šalyse. Nors buitis buvo skurdi, DP stovyklose virė aktyvus gyvenimas: veikė vaikų darželiai ir mokyklos, įvairiausios organizacijos, buvo leidžiamos knygos ir periodiniai leidiniai. Vis dėlto anksčiau ar vėliau gyventojams tekdavo DP stovyklas palikti, vėl leistis į kelionę. Šie žmonės pasklido po kelis laisvojo pasaulio žemynus.

Parodoje eksponuojami leidiniai, fotografijos ir kiti dokumentai liudija išblokštųjų patirtis lemtingais jų gyvenimo metais. Įsijausti į jų išgyvenimus padės specialiai šiai parodai sukurti menininkių Linos Šlipavičiūtės ir Margaritos Valionytės darbai. Parodos metu bus organizuojami edukaciniai užsiėmimai Lietuvos moksleiviams, taip pat lietuvių ir ukrainiečių diasporų atstovams, siekiant reflektuoti jų migracijos patirtis.

Paroda parengta lietuvių, anglų ir ukrainiečių kalbomis. Į ukrainiečių kalbą vertė Ivanas Khoruzhyy, į anglų kalbą – Dalia Cidzikaitė.

Paroda eksponuojama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Pažinimo erdvėje-Laimės Lukošiūnienės salėje (V a.).

Parodos eksponavimo laikas: 2024 m. birželio 26 – rugsėjo 29 d.

Parodos atidarymas – birželio 26 d., trečiadienį, 17 val. 

*

Parodą parengė: Valda Budreckaitė, dr. Dalia Cidzikaitė, Asta Miltenytė, Silvija Stankevičiūtė, dr. Ilona Strumickienė.

Parodos architektūra – Algirdas Jakas.

Grafinis dizainas – Emilija Dobrovolskienė, Jokūbas Zovė.

Koordinatorė – Milda Dainovskytė.

Už pagalbą rengiant parodą dėkojame Onai Bartusevičienei, Irenai Arnauskaitei-Grigaitienei, Linai Grigaitis, Dailei McCann, Nidai Gaila (Gailaitei), Juozui Vytautui Kapačinskui, JAV lietuvių laikraščiui „Draugas“, Maironio lietuvių literatūros muziejui, Šiaulių „Aušros“ muziejui, Tauragės krašto muziejui „Santaka“, Trakų istorijos muziejui, Venclovų namams-muziejui.

Organizatorė – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka.

Partneris – Lituanistikos tyrimo centras, JAV.

Paroda iš dalies finansuota Lietuvos kultūros tarybos.

Trumpai apie parodą

Data
birželio 26 – rugsėjo 29 d.
Laikas
parodą apžiūrėti galima bibliotekos darbo laiku;
parodos atidarymas – birželio 26 d. 17 val.
Vieta
Pažinimo erdvė-Laimės Lukošiūnienės salė, V a.
Dalyvavimas
įėjimas laisvas
Partneriai ir rėmėjai
Lituanistikos tyrimo centras, JAV
Paroda iš dalies finansuota Lietuvos kultūros tarybos
Daugiau informacijos
socialiniame tinkle „Facebook“

Rekomenduojame