Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

Bibliotekų specialistų mokymai (2015 m.)

Projekto tikslas
Ugdyti bibliotekų darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas, tobulinant Lietuvos bibliotekų veiklą, didinant jų patrauklumą vartotojams.

Projekto uždaviniai
1. Atnaujinti viešųjų bibliotekų darbuotojų bendrąsias ir profesines kompetencijas;
2. Tobulinti viešųjų bibliotekų vadovų profesines-organizacines kompetencijas;
3. Suteikti Lietuvos bibliotekų darbuotojams, neturintiems profesinio išsilavinimo, būtinus bibliotekininkystės pagrindus;
4. Sukurti nuotolinio mokymosi kursus viešųjų bibliotekų darbuotojams ir įkelti  juos į turimą sistemą, sukurti kvalifikacijos tobulinimo modelį naudojantis nuotoliniais mokymais.

Projekto trukmė
2015 m. gegužė–gruodis

Projekto vykdytojas
Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Projekto partneriai
Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, Kauno apskrities viešoji biblioteka

Projektą koordinuojantis Nacionalinės bibliotekos padalinys
Projektų valdymo skyrius

Projekto finansavimo šaltinis ir vertė (Eur)
Lietuvos kultūros taryba, 35 500 Eur

Projekto pristatymas
2013 m. atlikto tyrimo „Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų integravimas į savivaldos kultūros ir socialinės plėtros strategijas“ duomenimis, silpniausiai išpildomais bei taisytinais viešųjų bibliotekų administravimo ir vadybos aspektais įvardijamos bibliotekų paslaugų teikimo sąlygos ir bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas. Siekiant išspręsti bibliotekų darbuotojų kvalifikacijos problemas teikiamas projektas „Bibliotekų specialistų mokymas“. Šis projektas yra tęstinis kultūros regionuose plėtros projektas, skirtas Lietuvos apskričių ir savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojų kvalifikacijai tobulinti. Tikslinė grupė – daugiau nei 70 proc. sudarys savivaldybių viešųjų bibliotekų darbuotojai, kita dalis – apskričių ir Nacionalinės bibliotekos darbuotojai. Laukiamas rezultatas – efektyvesnė bibliotekų veikla, padidėjusi bibliotekininkų kvalifikacija, suteiktos profesinės žinios bibliotekų darbuotojams.

Regionuose suformuotas savivaldybių kultūros įstaigų tinklas, kur vienas iš kultūros centrų – viešosios bibliotekos. Daugelį centralizuotų paslaugų – projektų ir programų koordinavimo, duomenų bazių prenumeratos, kvalifikacijos plėtros – bibliotekoms, teikia Nacionalinė biblioteka nacionaliniu lygmeniu, o regionų lygmeniu – 5 apskričių viešosios bibliotekos. Nacionalinė biblioteka atliktų projekto koordinatoriaus funkcijas.

„Bibliotekų specialistų mokymų“ projektas yra skirtas ugdyti šias Lietuvos viešosiose bibliotekose dirbančių darbuotojų kompetencijas: bendrąsias specialistų kompetencijas, įskaitant komunikacinius gebėjimus, kritinį mąstymą, teisinį ir finansinį raštingumą; profesines kompetencijas, orientuotas į vadovavimą, lyderystę, informacijos apdorojimą, jos sintezę ir informacijos sklaidos organizavimą, technologijų ir informacijos valdymą, profesinės etikos išmanymą ir jos laikymąsi; didaktines (metodines) kompetencijas (naujų darbuotojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimo programų rengimas, mokymų seminarų vedimas, nuotolinis mokymasis, konsultavimas, psichologinių žinių įgijimas ir taikymas).

Atsakingas asmuo
Irma Vičytė, Strateginės plėtros departamento Projektų valdymo skyriaus projektų vadovė, tel. (8 5) 239 8631, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.