Telefonas Klaustukas Sitemap

F 11 Sabaliauskas Adolfas

F 11, 21 s. vien., 1905-1947. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai su įrašais. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Adolfas Sabaliauskas (slapyv. Žalia Rūta) (1873-1950), kunigas, tautosakininkas, rašytojas.
Priimta iš A. Sabaliausko apie 1947-1948 m.

Testamentas (1947).

Memuarai, kūryba (1914-1947). Karo kapeliono memuarai “Juodasis kryžius arba Palydėti pasmerktieji” (apie 1931-1934, autogr.) apie Lietuvos Respublikos 1920-1929 m. politinius, kriminalinius kalinius, tarp jų ir keturis komunarus, karo kapeliono A. Sabaliausko palydėtus į mirties vietą. Eilėraščių ciklas “Maigos” (1914-1946, autogr. ir mašinr.), poemos “Savu keliu ėjusių. Nemunėlio ir Apaščios vaizdai” (1923, spaud. su patais.) ir “Vėjo sparnais” (1946, autogr.), scenos vaizdeliai “Pančiai” (1917, spaud. su patais.), “Kada rožės žydžia” (1917, spaud. su patais.), “Laumės” (1920, spaud. su patais.), įžangos žodis “Kalevalos” vertimui (b. m.); religinės tematikos rašiniai, giesmės (1926-1943); vertimai:  “Kalevala. Suomių tautos epas” (K., 1922, spaud. su patais.), A. Kivi “Septyni broliai” (apie 1935) ir “Trako kurpiai” (apie 1940-1941).

A. Sabaliausko laiškai E. Volteriui (2, 1905, 1917).

A. Sabaliausko nuotrauka (b. m.)

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus.