Telefonas Klaustukas Sitemap

F 13 Mašiotas Pranas

F 13, 122 s. vien., 1897-1940. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Pranas Mašiotas (1863-1940), vaikų rašytojas, pedagogas.
Priimta apie 1944-1945 m.

Kūryba (1922-1938). Apysakos ir apsakymų rinkiniai: “Dėde papasakok” (apie 1934). “Gimnaziją atsiminus” (apie 1922), “Indėnai piliakalnyje” (1933), “Juozukas ir Jackus” (1934), “Mano poilsis” (1922), “Pajūriais-pamariais” (1930), “Pažadėta-tesėta” (apie 1933). Vertimai: H. Anrudo “Vaikai” (1930), M. Geislerio “Katinas Kniauklys” (1928) ir “Taikusis Adomėlis” (apie 1926), A. Gjems-Selmerio “Gydytojo šeima Norvegijos žiemiuose” (1928), D. Kervudo “Meškinas Tiras” (1930), E. Kestnerio “Emilis ir jo žvalgai” (1931), A. Koževnikovo “Lapis Jevanas” (1938), H. Loftingo “Daktaro Dolitlio gyvuliai” (1929), “Daktaro Dolitlio paštas”, D. 1 (1931), “Daktaro Dolitlio plaukiojanti sala” (1930), “Daktaro Dolitlio didžiausioji kelionė”, D. 1-2 (1934-1935), “Daktaras Dolitlis grįžta iš mėnulio” (1936), K. Mejerio Lemgo “Kelionė į mėnulį” (apie 1924), K. Mikaelio “Bebė” (1934), F. Molnaro “Povilo gatvės vaikai” (apie 1930), M. Mukerdžio “Džiunglėse” (1931), H. Palės “Aplink žemę per 44 dienas” (1930), J. Spiri “Heida” (1935), V. Stefensono ir V. Irvino “Eskimas Kekas” (apie 1934), J. Svensono “Į Švediją” (apie 1929), “Nonis” (1928), “Salose” (apie 1931), D. Svifto “Gulivero kelionės” (1935), V. Šerelmeno “Gaidys Rėksnys” (apie 1931), L. Technerio “Ansas Urjonas” (apie 1934), E. Sytono-Tompsono “Jonukas ir Samukas girioje” (1933), “Vinipego vilkas” (apie 1933), J. Viera “Afrikos naujakuriai” (apie 1934) ir “Afrikos Robizonas” (1934), E. Vicherto “Šaktarpis” (1929), H. Velso “Pirmieji žmonės Mėnulyje” (apie 1925) ir kt.

Kita medžiaga (1924-1939). Lietuvių k. užrašai ir užrašų knygelė (b. m.), matematikos terminų žodyno kartoteka, straipsnių spaudoje (ir apie P. Mašiotą) iškarpos (1924-1939), namų statybos Kaune reikalų bylos ir atskiri dokumentai (1931-1934), Lietuvių mokslo d-jos 1920 m. sąskaitos, d-jos Kauno skyriaus narių ir kandidatų į narius kartoteka, mokesčių kvitai; Donato Mašioto Kauno un-to ekonominio skyriaus studijų užrašai (1934-1938).

Korespondencija (1910-1940). Adresatai: M. Urbšienė-Mašiotaitė (3, 1922-1931), Jonas Mašiotas (b. m.), J. Urbšys (1940); keletas siuntėjų laiškų asmeniškais reikalais.

Nuotraukos (1897-1940). P. Mašioto, M. Mašiotienės, M. Urbšienės-Mašiotaitės ir kitų šeimos narių, giminių, pažystamų portretinės, buitinės nuotraukos, jų albumai (virš 500 nuotr.).

Kituose fonduose: V. Biržiškos (F 32), P. Būčio (F 160), J. Stoukaus (F 65), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14).
Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus; Kauno apskrities pedagoginis muziejus.