Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 19 Veriovkinas Piotras

F 19, 2560 s. vien., 1842-1940. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Piotras Veriovkinas (1861-1946), buv. Kauno gubernatorius.
Priimta 1940 m. iš P. Veriovkino buto Kaune.

Biografinė medžiaga (1868-1919). Mokykliniai pažymejimai, liudijimai apie įvairius apdovanojimus ordinais, medaliais, garbės raštais, Zarasų, Telšių m. garbės piliečio pažymėjimai, įvairių d-jų diplomai, mokykliniai užrašai.
Kauno gubernatoriaus 1908, 1909-1910, 1911 m. ataskaitos, pranešimai, 1876-1897 m. kanceliarijos išlaidų žiniaraštis, Kauno ūkio (chozeistvenogo) k-to prie Kauno tvirtovės inžinierių v-bos 1909 m. posėdžių protokolų byla ir kt.

Korespondencija (1887-1940). P. Veriovkino oficialūs raštai, laiškai giminėms ir kitiems asmenims buities, asmeniškais reikalais. Laiškų siuntėjai (virš 1000) – šeimos nariai, įvairių d-jų, k-tų pirmininkai, rašantys apie 1905-1907 m. revoliucines nuotaikas Lietuvoje (Kėdainiuose, Kaune, Panevėžyje, Telšiuose, Zarasuose ir kt.) ir Rusijoje, caro reakcinę politiką mažų tautų atžvilgiu, konfesinius santykius, Pirmojo pasaulinio karo veiksmus ir padarinius Lietuvoje, Lietuvos mokyklas ir švietimą apskritai, ekonominę bei kultūrinę padėtį, draugijas (žemės ūkio, “Blaivybės” ir kt.). Tarp siuntėjų N. Afanasjevas (1909), M. Ananjeva (20, 1904-1905), Aničkovas (37, 1888-1903), S. Beleckis (5, 1904), A. Bukunovskis (3, 1906-1909), N. Chvostovas (4, 1904-1915), Daraganai (18, 1888-1916), N. Draškovskis (8, 1904-1909), Jelizaveta Fiodorovna, caraitė (3, 1914-1915), A. Jevreinovas (13, 1901-1910), A. Girs (18, 1903-1905), S. Golubkovas (1909), S. Gorbačikas (2, 1905-1906), S. Gricevičius (2, 1908-1909), P. Grinevas (15, 1909-1913), J. Gruževskis (11, 1903-1911), M. Yčas (1915), S. Ignatjeva (10, 1915-1916), S. Ivanovas (1914), A. Jaroševskis (6, 1905-1916), A. Javlenskis (3, 1910 ir b. m.), E. Kamparas (11, 1905-1911), J. Kozakovskis (32, 1904-1913), E. Kaizerlingas (7, 1902-1913), P. Kiseliovas (18, 1915-1916), M. Komaras (19, 1889-1911), L. ar Z. Komaras (15, 1904-1913), A. Kornilovas (1913), S. Kosakovskienė (10, 1908-1910), Mykolas Stanislovas Kosakovskis (4, 1905-1908), S. Krasovskis (5, 1913-1916), P. Krugliakovas-Čerdackis (47, 1903-1916), A. Kukuškinas (16, 1907-1916), I. Kukuškinas (21, 1908-1921), S. Kulieša (1909), A. Lavrovas (1905), M. Lapčinskis (13, apie 1911-1913), G. Levickis (4, 1910-1916), P. Leonas (1911), L. Lipkinas (2, 1913, 1916), A. Meištavičius (4, 1908-1915), E. Meištavičius (7, 1908-1912), M. Meištavičius (2, 1905-1915), S. Narutavičius (1908), A. Nekliudovas (2, 1898, 1905), M. Oginskienė (11, 1910-1915 ir b. m.), V. Oginskis (1907), K. Olšauskas (5, 1904-1911), A. Oznobišinas (24, 1901-1910), T. Pac-Pamarnackis (2, b. m.), L. Paliulionis (3, 1905-1908), A. Peškovas (25, 1905-1916), D. Peškovas (5, 1915-1916), G. Petkevičius (41, 1898-1911 ir b. m.), M. Pliater-Broel (1905), A. Pliateris (4, 1904-1909), A. Podjakonovas (7, 1905-1916), J. Pšecdeckis (1908), S. Rachmaninas (22, 1906-1915), Konstantinas Radvila (3, 1904-1911), I. Rybakovas (1916), O. Rutkovskis (1905), E. Sapiega (1915), A. Stankevičius (8, 1905-1910), P. Stolypinas (42, 1899-1911), N. Šematurovas (4, 1909-1916), V. Šlichtingas (5, 1905), dail. F. Štėchlis (Stöchli) (7, 1938), A. Tiškevičius (11, 1904-1915), E. Totlebenas (3, 1905-1910), S. Urusovas (5, 1901-1913), M. Vasilčikovas (41, 1904-1913), V. Vasilevskis (6, 1903-1911), kunig. A. Volkonskaja (9, 1909-1916), P. Volkonskis (17, 1901-1909), P. Volkovas (24, 1902-1913), M. Vrublevskis (18, 1905-1916), grafai Zubovai (8, 1898-1913), B. Žigelis (5, 1905), M. Žirmunskis (44, 1889-1916) ir kiti siuntėjai; susirašinėjimas su Vilniaus, Kauno, Telšių, Gardino apskr. žemės ūkio d-jomis, taikos teisėjais, cerkvių šventikais ir kt.
Keletas Vyžuonėlių (“Blagodat”) dvaro ūkio dokumentų ir P. Veriovkino susirašinėjimas su oficialiomis Rusijos valdžios įstaigomis dėl Vyžuonėlių dvarui padarytų nuostolių per Pirmąjį pasaulinį karą atlyginimo, įvairios ūkio sąskaitos (1884-1927).

Šeimos, giminių rankraščiai (1842-1937). Žmonos Sofijos Aleksandrovnos Veriovkinos, vaikų asmens dokumentai, laiškai. Tėvo Vladimiro Nikolajevičiaus Veriovkino (1806-1896), Rusijos caro generolo, Sevastopolio gynėjo rankraščiai: raštai Varšuvos karo štabui (1881-1882), Rusijos armijos 14-ojo pulko vado V. Veriovkino raštai ir potvarkiai (1842-1893), laiškai, tarp jų I. Repino laiškai (2, 1903 ir b. m.). P. Veriovkino sesers Mariamnos Veriovkinos (m. 1938), dailininkės, Iljos Repino mokinės, rankraščiai: asmens dokumentai, mokykliniai ir studijų užrašai, keletas piešinių, jų eskizų, korespondencija (1897-1937), kurioje gausu užuominų apie Rusijos ir Vakarų Europos dailę ir dailininkus. Adresatai (1875-1913?): I. Grabaris (1895), vyras, dail. A. Javlevskis (per 400 lap., 1898-1913 ir b. m.), brolis P. Veriovkinas ir kt. Siuntėjai (1882-1937): A. Aničkovas (5, 1896), I. Aničkovas (1905), E. Baranovskis (1900), V. Bechterevas (b. m.), E. Daraganas (1892), M. Daragan (2, b. m., apie 1894), O. Dela-Vos (3, 1900); Brunas Gėcas (Göetz) (2, 1919-1933), I. Grabaris (3, 1895, 1906 ir b. m.), O. Japyškina (11, 1900-1902), I. Kandinskis (3, 1900), D. Kardovskis (13, 1900-1909), Lilė ir Paulius Klė (Klee) (10, 1913), A. Kolokolceva (4, 1900-1901), E. Kruglikova (2, b. m., apie 1905), A. Kurbatovas (1895), L. Liubovicka (10, 1895 ir b. m.), M. Liubovicka (23, 1895-1896), A. Oleninas (1888), dail. Ilja Repinas (46, 1886-1903); Veriovkinų šeimos, giminių laiškai M. Veriovkinai. P. Kukolniko eiliuota apysaka „Puti gospodi“ (1875, autogr.), B. Gėco (Göetz) eilėraščių rinkiniai (autografai), „Der Schläfer“ (1919), „Neue Gedichte“ (apie 1921), „Hochzeit“ (1919), dedikuoti M. Veriovkinai; spaudos iškarpos apie M. Veriovkinos kūrybą.

Ikonografija (1856-1938). Veriovkinų šeimos, giminės nuotraukos (yra neidentifikuotų), atvirukai, brėžiniai.

Kituose fonduose: M. Dobužinskio (F 30).