Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 21 Šlapelis Ignas

F 21, 55 s. vien., 1910-1943. Autografai, mašinraščiai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Ignas Šlapelis (1881-1955), dailės istorikas, dailininkas.
Priimta 1959 m. iš Teodoro Karūžos, Lauros Šlapelienės-Karūžaitės brolio.

Autobiografijos (apie 1925 ir 1943?), mokslo pažymėjimas (1929).

Darbai iš meno istorijos, teorijos (apie 1935-1941). Studija “R.-K. Bažnyčios meno istorija” (apie 1935), straipsniai “Autentiška meno mokyklos reforma”, “Kam tas menas”, “Mūsų kultūros keliai” ir kt.; architektūros istorijos, graikų , Egipto, Rytų Europos, antikos, viduramžių, renesanso ir apskritai meno teorijos, istorijos paskaitų konspektai, užrašai, išrašai.
L. Šlapelienės-Karūžaitės grožinė kūryba (1920-1940?). Apsakymai “Bailys”, “Jurgio kelionė”, “Paslaptingas svečias”, pjesė “Žmonės be tėvynės”, keletas abejotinų dėl autorystės apsakymų (“Dvi ašari”, “Marti” ir kt.).
J. A. Herbačiausko str. “Dailės idėja” (1910) ir laiškas; keletas anon. autorių rankraščių: “Žiogas ir skruzdės” 3 v., 7 pav. muzikinis scenos vaizdelis, Kauno meno m-klos mokytojų tarybos 1927-1928 m. protokolai (7 lap.) ir kt.

Kituose fonduose: M. Dobužinskio (F 30), V. Steponaičio (F 25).
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius.