Telefonas Klaustukas Sitemap

F 27 Virakas, Virikas, Pranas

F 27, 33 s. vien., 1940-1962. Autografai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Pranas Virakas, Virikas (1871-1966), spaudos darbuotojas, tautosakos rinkėjas, kraštotyrininkas.
Priimta 1960-1962 m. iš P. Virako.

Autobiografija. Prisiminimai iš 1913-1922 m. gyvenimo ir visuomeninio darbo JAV, rusų-japonų karo bei apie lietuvių kultūros veikėjus V. Kudirką, M. Jankų, M. Valančių; etnografinio-kraštotyrinio pobūdžio apybraižos, straipsniai apie Seredžių ir jo apylinkes XIX a. pab. – XX a. pr., vestuvių papročius, dvarų samdinius, amatus (žvejybą, laivybą Nemunu) ir amatininkus, susiekimą; vardažodžių, tautosakos (pasakų, patarlių, priežodžių) užrašymai, literatūriniai vaizdeliai.

Kituose fonduose: A. Račkaus (F 63).