Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 30 Dobužinskis Mstislavas

F 30 ,6269 s. vien., 1804-1975. Autografai, mašinraščiai, dailės darbai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, anglų, prancūzų, rusų k.

Fondo sudaryt. Mstislavas Dobužinskis (1875-1957), scenografas, tapytojas, grafikas.

Priimta 1948 m. iš Kauno taikomosios dailės mokyklos.

Biografinė medžiaga (1892-1938). Atestatas (1895), pasai (1900, 1926), pažymėjimas apie Lietuvos pilietybės priėmimą (1924) įvairūs asmens pažymėjimai, liudijimai, pareiškimai dėl darbo, honorarų, leidimų kelionėms į užsienį ir kt., mokykliniai ir studijų užrašai (1886-1899). Dienoraščiai, dienoraštiniai užrašai, užrašų knygelės su piešinių eskizais (per 160 vien.), vaikystės prisiminimai, atsiminimai apie Italiją ir kt.

Kūrybos rankraščiai (1885-1939). Kūrinių 1903-1939 m. sąrašai. Vaikystės ir vėlesnių metų piešinių albumai, eskizų knygelės (per 30 vien.), pavieniai piešiniai ir jų eskizai (peizažai, natiurmortai, portretai) popieriuje pieštuku, tušu, guašu, akvarele, įvardinti ir be pavadinimų (per 900 vien.), tarp jų Rygos, Tartu, Peterburgo,'Londono ir kitų užsienio šalių miestų peizažai, jumoristiniai piešinia i, 1914-1915 m. karo vaizdai, daug lietuviškos tematikos piešinių (Vilniaus, Kauno vaizdai), kelionės po Lietuvą piešinių bloknotai ir užrašai, lietuvių tautinių drabužių ir ornamentikos kompozicijos; žymių žmonių portretai, piešinių reprodukcijos, stiklo negatyvai, litografijos, tarp jų Vitebsko, Pskovo, Peterburgo peizažai; A. Bloko, F. Dostojevskio, M. Kuzmino, M. Lermontovo, N. Leskovo, A. Puškino, A. Remizovo, B. Sruogos, F. Šilerio, P. Vaičiūno ir kitų autorių knygų iliustracijos; pavienės iliustracijos ir jų eskizai, užsklandos, pašto ženklų ir heraldikos eskizai. Teatro dekoracijų eskizai (1907-1939). Lietuvos valstybės teatro pastatymų dekoracijų eskizai, kostiumų piešiniai. Medžiaga apie spektaklius (1925-1938) šiems operos ir baleto pastatymams: Ch. Benaventės "Gyvenimas išvirkščiai" (1931), P. Čaikovskio "Miegančioji gražuolė" (1934) ir "Pikų dama" (1925,1934), N. Čerepnino "Piramidės paslaptis" (1938), L. Delibo "Kopelija" (1933), Č.Dikenso "Varpai" (1930), R. Drigo "Arlekinada" (1934), A. Dvoržako "Undinė" (1937), M. Džiordano "Andrė Šenjė" (1930),

A. Glazunovo "Raimonda" (1932-1933), N. Gogolio "Revizorius" (1933), Š. Guno "Faustas" (1931), Ž. Masnė "Verteris" (1934-1935), T. Prestono "Nykštukas grenadierius" (1934), G. Šarpantje "Luiza" (1932), V. Šekspyro "Hamletas" (1932), F.Šilerio "Don Karlas" (1931), F. Šuberto "Trijų mergelių namai" (1937), R. Vagnerio "Tanhoizeris" (1930-1931), P. Vaičiūno "Aukso gromata" (1938) ir "Tuščios pastangos" (1931), D. Verdžio "Traviata" (1930), A. Vienuolio "1831 metai" (1938-1939) ir kita; medžiaga Rusijos ir užsienio šalių teatrų pastatymams: H. Anderseno "Kiauliaganys" (1926) ir "Karalius linksminasi" (1927), A. Bloko "Rožė ir kryžius" (1916-1917), P. Čaikovskio "Eugenijus Oneginas" (1923-1925), F. Dostojevskio "Nikolajus Stavroginas" (pagal romaną "Velniai") (1913), "Nusikaltimas ir bausmė" (1927-1928) N. Gogolio "Revizorius" (1927), A. Gribojedovo "Vargas dėl proto" (1917), Š. Guno "Faustas" (1919), K. Hamsuno "Gyvenimo letenose" (1927), G. Lesingo "Natanas Išmintingasis" (1928), A. Lunačiarskio "Kromvelis" (1921), V.A. Mocarto "Stebuklingoji fleita" (1933), V. Šekspyro "Karalius Lyras" (1920), "Makbetas" (1918), F. Šilerio "Klasta ir meilė" (1913), "Plėšikai" (1919), Tirso de Molino "Sevilijos padauža" (1918-1919), I. Turgenevo "Mėnuo kaime" (1909-1912); butų dekoravimo, parodų apipavidalinimo eskizai (1912-1934 ir b.m.); dailės parodų organizavimo medžiaga (1906-1938); straipsniai, paskaitos dailės, teatro teorijos, kultūros paminklų ir jų apsaugos, heraldikos tematika, paskaitos "Menas ir mechaninė kultūra" (1908-1939); eilėraščiai (1903-1934 ir b.m.).

Šiek tiek medžiagos iš darbo ir visuomeninės veiklos "Dom iskustva" menininkų kolonijoje, Cholomkų dvare, "Mir iskustva" d-joje, Kauno meno mokykloje ir M. Dobužinskio privačioje meno studijoje Kaune, įvairiose kitose meno mokyklose ir visuomeninėse organizacijose, Lietuvos kino "Lith-Artur-Film" b-vės organizavime (1906-1939).

Korespondencija (1884-1939). A d r e s a t a i (1890-1939); S. Alisovas (1937), V. Argutinskis-Dolgorukovas (2, 1912 ir b.m.), L. Bakstas (1923), N. Balijevas (2, 1925-1926), J. Baltrušaitis (2, 1925 ir b.m.), E. Belė (Belle) (2, b.m.,apie 1895-1898), A. Beličius (2, 1930 ir b.m.), A. Benua (27, 1905-1938), M.Bičiurinas (1930), I. Bilibinas (2, 1906,1929), O. Bjorkas (1923), H. Bocufas (2, 1927, 1931), P. Bondiuelis (Bonduelle) (2, 1933), J. Borovskis (1939), P. Botjė (Bautier) (16, 1931-1933), A. Brakas (2, 1926), D. Braunas (Brown) (3, 1927 ir b.m.), I. Buninas (1933), Michailas Čechovas (6, 1933-1938 ir b.m.), B. Dauguvietis (3, 1937), A. Dėdelė (1925), S. Diagilevas (1914), žmona Jelizaveta Dobužinskaja (per 1500 lšk. fragm., 1896-1938), motina Jelizaveta Timofejevna Dobužinskienė (22, 1897-1907) , tėvas Valerijanas Dobužinskis (per 350 lšk., 1890-1921), vaikai Vera, Vsevolodas ir Rostislavas Dobužinskiai (per 80 lšk., 1908-1931), broliai Igoris ir Olegas Dobužinskiai (19, 1897-1915), kiti Dobužinskiai (per 30 lšk., 1891-1936), Marija Edgar (Hedegaard) (per 120 lšk. ir fragm., 1924-1931), M. Fokinas (1925), H. Frans (France) (3, 1937-1939), M. Gagarina (2, 1921 ir b.m.), S. Gagarina (60 ir fragm., 1914-1939), G. Gagarinas (2, 1922 ir b.m.), E. Galvanauskas (2, 1934), L. Gira (2, 1935 ir b.m.), I. Grabaris (2, b.m.), B. Grigorjevas (1931), P. Granžanas (Grandjean) (2, 1933-1934), N. Jevreinovas (1932), V. Kačialovas- Šverubovičius (1932), T. Karsavinas (2, 1932), M. Kašukas (Kachouk) (5, 1933 ir b.m.), O. Kniper-Čechova (1922), F. Komisarževskis (3, 1930-1932), S. Konovalovas (1928), L. Koreneva (per 70 ir fragm., 1909-1913), O. Korovina (163 lap., 1916-1922), B. Kustodijevas (b.m.), I. Lazarevskis (1928), M. Lipčius (3, 1932-1933), A. Lunačiarskis (1923), S. Makovskis (4, 1923-1927), V. Naryškina (12, 1931-1934), D. Natansenas (3, 1925-1938), V. Nemčinova (4, 1937-1938), V. Nemirovičius-Dančenko (4, 1910-1933), F. Nothaftas (9, 1923-1929), A. Obuchovas (1938), N. Okunevas (1934), A. Oleka-Žilinskas (5, 1932-1933 ir b.m.), B. Oreškovas (1930), M. Osorginas (1933), A. Ostroumona-Lebedeva (b.m.), A. Otcupas (Gornij) (2, 1934 ir b.m.), K. Petrauskas (2, 1925 ir b.m.), S. Pilka (1932), A.Polovcevas (4, 1916, 1934-1935), S. Prokofjevas (b.m.), A. Remizovas (1937), I. Repinas (1929), N. Rerichas (1922), P. Rimša (2, 1925), J. Rodkeris (4, 1938-1939), R. Rubinšteinas (1921), A. Sacharovas (2, 1930 ir b.m.), J. Savickis (8, 1929-1938), V. Sidzikauskas (1929), K. Somovas (3, 1905, 1925 ir b.m.), K. Stanislavskaja (1919), M. Stanislavskaja (3, 1934-1938), K. Stanislavskis (8, 1909-1934), J. Stikliorius (b.m.), V. Svetlovas (1930), P. Šarovas (7, 1927-1928 ir b.m.), I. Šlapelis (14, 1929-1930 ir b.m.), O. Totvenova-Dobužinskaja (5, 1923-1930 ir b.m.), A. Varnas (b.m.), Ida Veinberg (5, 1933-1934 ir b.m.), G. Vereiskis (4, 1923-1925), Vydūnas (1938), J. Vienožinskis (b.m.), Klara Volkenštein (2, 1899, 1922), M. Volkenšteinas (9, 1896-1905), S. Volkonskis (2, 1926 ir b.m.), Marija Vrangel (3, 1931-1933 ir b.m.), G . Vrumas (Wroom) (2, 1927 ir b.m.), L. Zamiatina (1937), O. Zamiatnina (1915), D. Zinovjevas (2, 1934-1935), V. Žadeika (4, 1933-1935 ir b.m.), N. Žeginas (1925), ir kt., laiškai anon. adresatams. S i u n t ė j a i (1884-1939): P. Adomavičius (3, 1924-1925), S. Alisovas (17, 1937-1939), G. Alegris (Allegri) (2, 1929-1930), V. Argutinskis-Dolgorukovas (12, 1911-1914), M. Babenčikovas (5, 1920-1923 ir b.m.), M Bachmetova (1923), L. Bakstas (8, 1906-1923), N. Balijevas (7, 1924-1928), M. Baltrušaitienė (2, 1925-1928), J. Baltrušaitis (11, 1924-1932 ir b.m.), E. Belė (Belle) (5, 1898), A. Beloborodova (3, 1932), A. Benua (74, 1902-1938), Ana Benua (2, 1905, 1931), M. Bičiurinas (4, 1930), V. Byčkovas (3, 1909-1910), P. Bielskus (2, 1930), I. Bilibinas (25, 1905-1929), A. Biofas (Boeuf) (27, 1926-1931), N. Biušonas (Bušone) (2, 1935), J. Blochas (14, 1923-1939), A. Blokas (1921), P. Bondiuelis (Bonduelle) (5, 1932-1933), P. Botjė (Bautier) (28, 1926-1933), P. Bugailiškis (1934), A. Čebotarevskaja (6, 1909-1910 ir b.m.), M. Čechovas (6, 1933-1934), V. Čepinskis (1929), V. Čerbakovas (4, 1911-1927), N. Čerepninas (1938), M. Čerkaskaja (1926), A. Čerkasova (13, 1895-1902), N. Čerkasova (5, 1894-1897), S. Čiurlionienė (19, 1910-1913), G. Dalimanas (6, 1931-1934), A. ir O. Davydovai (10, 1928-1934), S. Diagilevas (6, 1903-1914 ir b.m.), A. Ditmar (6, 1927-1928), Z. Ditmar (10, 1910-1923), O. Djakova (7, 1924-1925), žmona Jelizaveta Dobužinskaja-Volkenštein (per 600 ir fragm., 1892-1938), sūnus Rostislavas Dobužinskis (per 80, 1912-1938), sūnus Vsevolodas Dobužinskis (per 90, 1909-1938), dukra Vera Dobužinskaja (26, 1910-1917), tėvas Valerijanas Dobužinskis (per 1200, 1888-1921?), motina Jelizaveta Dobužinskaja (per 160, 1892-1919), kiti Dobužinskiai (Eustachas, Igoris, Ivanas, Fiodoras, Olegas, Nina, Lida) (1884-1938), V. Dubeneckis (1923), V. Eidukevičius (4, 1927-1928), Marija Edgar (Hedegaard) (per 300, 1922-1936), M. Fedorovas (13, 1927-1933), Helena Frans (France) (29, 1934-1939), K. Fridbergas (2, 1919-1920), M. Gagarina (46, 1911-1925), S. Gagarina (per 100, 1912-1937), A. Gagarinas (7, 1919-1920), G. Gagarinas (4, 1922, 1923, 1930), L. Gira (7, 1923-1933), I. Grabaris (25, 1902-1920), P. Granžanas (Grandjenan) (4, 1933-1934), V. Grėgeris (Groeger) (2, 1923, 1926), J. Gregoras (5, 1918-1927), B. Grigorjevas (7, 1927-1931), L. Grinbergas (6, 1928-1931), Z. Gržebinas (27, 1905-1928), F. Gurnakas (Gournac) (24, 1926-1928), H. Hiršman (28, 1909-1934), M. Jankus (1938), N. Jefremovas (2, 1927), N. Jevreinovas (7, 1927-1932), A. Jupatovas (2, 1938-1939), K. Jurjanas (4, 1929), K. Juonas (Juon) (4, 1908-1909), V. Kačialovas -Šverubovičius (b.m., apie 1932), L. Kagurovskis (5, 1937-1938), K. Kandaurovas (4, 1910-1931?), N. Karijevas (3, 1920), J. Karnavičius (4, 1938-1939 , ir J. Karnavičiaus lšk. H . Frans), T. Karsavina (8, 1923-1930), M. Kašukas (Kachouk) (5, 1933), N. Kirsanova (5, 1937-1938), Ksenija Klark (4, 1937-1938), A. Klementjevas (4, 1901-1905), E. Klimovas (4, 1927-1933), A. Koganas (4, 1926-1927), A. Komarnickis (1899), O. Komisarževskaja (apie 1911), V. Komisarževskaja (6, 1908-1909), F. Komisarževskis (17, 1907-1933), S. Konovalovas (10, 1928-1932), L. Koreneva (25, 1909-1934), M. Kornfeldas (16, 1927-1931), O. Korovina (per 400 lap., 1914-1923 ir b.m.), B. Kustodijevas (16, 1911-1924), E. Lansere (21, 1903-1927), I. Lazarevskis (7, 1923-1928), L. Leonidovas (10, 1930-1934), M. Lipčius (4, 1931-1938), G. Lukomskis (7, 1926-1928), V. Lužskis (11, 1912-1926), S. Makovskis (9, 1923-1934), V. Mejerholdas (3, 1906-1907 ir b.m.), V. Milaševskis (2, 1922), N. Miljotis (Millioti) (9, 1905-1928), V. Mišejevas (28, 1925-1938), A. Mošinskis (6, 1932-1938), V. Naryškina (63, 1926-1935), D. Nathausenas (Nathausen) (10, 1925-1930), V. Nemirovičius-Dančenko (7, 1913-1933), F. Nothaftas (31, 1919-1929), E. Nosova (7, 1912-1913), A. Obuchovas (20, 1937-1939), N. Okunevas (7, 1932-1938), A. Ostroumova-Lebedeva (2, 1927), A. Otcupas (Gornij) (33, 1926-1939), F. Pavlovskis (4, 1931-1935), J. Perkovskis (6, 1933-1934), M. Pervuchinas (3, 1914-1925), V. Petravičius (1938), S. Pilka (7, 1938-1939), A. Polovcevas (6, 1917-1935), S. Prokofjevas (3, 1934) N. Rabinovičius (16, 1925-1934), S. Rachmaninovas (1939), V. Rakintas (6, 1923-1928), J. Rakitinas (5, 1910-1930), A. Remizovas (11, 1906-1937), Vera Repina (1929), P. Rimša (1925), L. Rodzianko (13, 1926-1932), N. Rodzianko (5, 1928-1931), B. Romanovas (2, 1926), D. Rošas (Rochey) (6, 1926-1929), N. Rumiancevas (1913), Z. Rusteika (3, 1933), M. Sablina (5, 1906-1915), S. Sablinas (8, 1892-1939), A, Sacharovas (20, apie 1911-1925), A. Saltykovas (1929), A. Saninas (11, 1926-1927), J. Savickis (8, 1923-1938), A. Savina (2, 1930,1934), J. Semaška (2, 1925), E. ir K. Sklėriai (4, 1923-1924), L. Sledzinskis (1934), E. Solovjovas (10, 1931-1935), K. Somovas (46, 1903-1933), A. Stachovičius (2, 1914-1916), K. Stanislavskaja (5, 1914-1929), M. Stanislavskaja (12, apie 1910-1934), K. Stanislavskis (22, 1909-1930 ir b.m.), I. Stepanovas (6, 1903-1906), E. Stupina (24, 1902-1939), T. Suchotina-Tolstaja (8, 1928-1930), F. Šaliapinas (1927, telegr.), P. Šarovas (45, 1927-1931), V. Ščerbatovas (9, 1927-1932), G. Šeidleris (5, 1932), A. Šervachidzė (2, 1916-1923), A. Šiškina (1914), I. Šlapelis (15, 1929-1930), O. Šmitas (2, 1925-1926), A. Šostakovas (6, 1923-1931), F. Šostakovas (5, 1890-1893), L. Šramčenko (1939), V. Šuchajevas (7, 1923-1929), R. Taubė (4, 1925-1935), Dž. Tikstonas (14, 1923-1929), B. Tjederis (10, 1893-1907), E. Totlebenas (2, 1938), V. Tretjekovas (1933), R. Troinickis (2, 1907, 1918), J. Tugendholdas (1911), A. Tuma (5, 1937-1938), N. Tuma (22, 1937-1939), S. Tvirbutas (2, 1931-1934), M. Urbšienė-Mašiotaitė (1929), J. Urbšys (11, 1923-1932), J. Vailokaitis (1931), M. Vaitkus (2, 1938), J. Vanagaitis (1938), Ida Veinberg (79, 1926-1937), A. Verbickis (1930), R. Verchovskis (5, 1929-1930), E. Vereiskaja (6, 1920-1926), G. Vereiskis (21, 1917-1929), M. Veriovkina (3, 1929), Vydūnas (1938), A. Vienuolis ir S. Pilka (1938), B. Vinogradova (1931), N. Vinogradovas (6, 1897-1899), S. Vinogradovas (5, 1924-1935), S. Vyšnevskis (2, 1911, 1914), V. Voinovas (1925), N. Volkovas (1922), Marija Vrangel (40, 1927-1939), N. Vrangel (7, 1903-1938), N. Vrubelis (1912), G. Vrumas (Wroom) (4, 1927-1928), M. Vulachas ir Šarlota Vulach (15, 1927-1937), J. Zalkindas (4, 1894-1906), L. Zamiatina (2, 1938-1939), E. Zamiatinas (2, 1922, 1932), N. Zareckis (4, 1926-1939), V. Zotovas (1927), E. Zvanceva (4, 1906-1913), V. Žadeika (1938), E. Žarnovskaja (4, 1930-1933), I. Žarnovskis (9, 1923-1938), N. Žeginas (2, 1925), A. Žmuidzinavičius (2, 1911, 1913) ir kt., anon. adresatų laiškai, vizitinės kortelės. Susirašinėjimas su Valstybės teatru Kaune, užsienio teatrų administracijomis, įvairiomis Rusijos, užsienio šalių l-klomis, redakcijomis dėl bendradarbiavimo spaudoje, teatro pastatymų dekoracijų, honorarų už spektaklius, knygų iliustracijas, dekoravimo darbus, su Lietuvos Švietimo m-ja, Finansų ministeriu dėl 6 M.K. Čiurlionio paveikslų, dėl darbo Kauno meno m-kloje ir kt.; kvietimai.

Šeimos, giminių rankraščiai (1804-1939). Žmonos Jelizavetos Dobužinskajos-Volkenštein (g.1874) rankraščiai (1883-1939): asmens dokumentai, poezijos albumėliai, užrašų knygelės, asmeninė korespondencija; dukros Veros Dobužinskajos (1901-1919), sūnų Rostislavo (g.1903), Vsevolodo (g.1905) Dobužinskių asmens dokumentai, asmeninė korespondencija ; tėvo Valerijano Dobužinskio (1844-1921) rankraščiai (1844-1920): asmens dokumentai, rašiniai, piešinių albumas , asmeninė korespondencija; Jelizavetos Dobužinskajos (1848-1920), pirmosios Valerijano Dobužinskio žmonos, keletas asmens dokumentų, asmeninė korespondencija (1867-1917); Konstancijos Dobužinskajos (1864-1902), antrosios Valerijano Dobužinskio žmonos, asmens dokumentai, korespondencija (1891-1900); senelio Piotro Dobužinskio (g.1814) asmens dokumentai, užrašai, įvairūs išrašai, korespondencija, tarp jų 1860-1867 m. laiškai, kuriuose yra užuominų apie baudžiavą; Igorio, Josifo, Fiodoro, Valerijaus, Ninos. Lidos ir kitų Dobužinskių paskiri asmens dokumentai, asmeninė korespondencija (1804-1939).

Šeimos, giminių laiškus M. Dobužinskiui žr. skyr. "Korespondencija".

Buities dokumentai (1899-1939). Sutartys su Valstybės teatru Kaune ir kitų teatrų administracijomis dėl dekoracijų spektakliams įvairios sąskaitos, pakvitavimai už atliktus darbus, parduotus paveikslus, mokestiniai pranešimai, pajamų mokesčių žiniaraščiai, butų nuomos sutartys ir namų statybos Kaune medžiaga, bibliotekos knygų sąrašai ir kt.

Ikonografija (1868-1934). M. Dobužinskio, jo šeimos, giminių ir pažįstamų nuotraukos; atvirukai, reprodukcijos.

M. Dobužinskio parodos MB 1975 m. eksponatų sąrašas.

Kituose Rankraščių skyriaus fonduose"Literatūros naujienų" (F 6), Z. Toliušio (F 66) J. Urbšio (F 15).