Telefonas Klaustukas Sitemap

F 32 Biržiška Vaclovas

F 32, 330 s. vien., 1904-1944. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Vaclovas Biržiška (1884-1956), bibliografas, kultūros istorikas.
Priimta apie 1950 m. per J. Rimantą, apie 1951 m. – iš buv. “Varpo” sp-vės.

Lietuvos Respublikos vyriausybės aktas, kad V. Biržiška apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu.

Kultūrinė veikla (1914-1944). “Lietuviškosios enciklopedijos” archyvas bei atskiri jos straipsniai, studijos (1919-1944), asmenvardžių (raidės K-Ž), vietovardžių (raidės B-Ž) rinkiniai palaiduose lapeliuose ir kartotekos, asmenų (raidės C-Ž) biografijos ir autobiografijos (146 vien., 1923-1944), įv. tematikos nuotraukos, atvirukai, spaudos iškarpos; “Lietuviškos bibliografijos istorija” (b. m., 1944?), “Lietuvių slapyvardžiai ir slapyraidės. D. 2” (1943), “Nežinomi senieji lietuvių raštai ir rašytojai” (b. m., 1943?), “Medžiaga lietuvių spaudos draudimo istorijai. Martyno Jankaus archyvas” (b. m., 1926?).

Korespondencija (1936-1940). Siuntėjai: B. Andriuška (1939), K. Boruta (1936), J. Kriščiūnas (1932), A. Mažiulis (1940), J. Minius (1933), K. Lerkis (1933), A. Regelskis (1933).

Kituose fonduose: T. Balandos (F 115), K. Bizausko (F 61), F. Bortkevičienės (F68), K. Borutos (F 10), L. Giros (F 7), J. Kirlio (F 46), J. Rimanto (F 47), J. Šliūpo (F 1), M. Urbšienės-Mašiotaitės (F 14), J. Urbšio (F 15), E. Volterio (F 17).

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius; Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslinės bibliotekos literatūrinis rankraštynas; Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius.