Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 45 Stakelė Stanislovas

F 45, 29 s. vien., XVII a. pab. (?) – 1929. Dok. originalai, nuorašai, išrašai. Lietuvių, lenkų, lotynų, rusų k.

Fondo sudaryt. Stanislovas Stakelė (1862-1930), visuomenės veikėjas, teologas.
Priimta 1944 m. iš B. Ratkūno, įgijusio rankraščius iš K. Stakelienės.

S. Stakelės asmens ir buities dokumentai (1896-1926). Stakelių giminės tarpusavio teismų bylos dėl žemės priklausomybės atskiri dokumentai (1870-1920), mažamečių Stakelių vaikų globos dokumentai (1911-1912); Pasvalio apskr. Pumpėnų skolinamosios d-jos 1877-1913 m. dokumentų byla; XVII a. pab. (?) anon. autoriaus rankraštis apie Europos valstybių, tarp jų ir Lietuvos-Lenkijos valstybės didikų herbus, herbų sąrašai ir išrašai iš antikos ir vėlesnių autorių.