Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 48 Yčas Jonas

F 48, 115 s. vien., 1792-1943. Autografai, nuorašai, multipl. mašinraščiai, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Jonas Yčas (1880-1931), istorikas, visuomenės veikėjas.
Priimta 1949 m. per J. Rimantą

J. Yčo skaitytojo bilietas Paryžiaus nacionalinėje b-koje (1931).

Istorijos darbai (rotator. spaud., mašinr.): “Biržai. (Tvirtovė, miestas, kunigaikštystė)” (1931, mašinr. ir darbo fragm.), paskaitos “Lietuvos istorija” D. 1-3 (1926-1929), “Prūsų žemės istorija” (1926), “Vokiečių tautos istorijos paskaitos” (1927).

Korespondencija (1907-1931). Adresatai (1907-1931): žmona O. Yčienė-Neimantaitė (8, 1907-1931), dukra D. Yčaitė (10, 1929-1931), sūnus J. Yčas (1931), brolis M. Yčas (1927). Siuntėjai (1909-1930): M. Yčas (5, 1912-1930), O. Yčienė-Neimantaitė (1926), J. Pficneris (Pfitzner) (1930) ir kt.

Šeimos rankraščiai (1922-1940). O. Yčienės-Neimantaitės, dukterų D. Yčaitės-Kregždienės, B. -Yčaitės-Barnelienės, sūnaus J. Yčo negausi korespondencija asmeniškais reikalais.

Keletas istorinių aktų nuorašų, nuotraukų Biržų m. istorijai (1792-1931).

J. Yčo ir šeimos nuotraukos (1906-1943).

Kituose fonduose: K. Bizausko (F 61), K. Būgos (F 22), V. Steponaičio (F 25), E. Volterio (F 17).
Kituose archyvuose: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, Kauno apskrities pedagoginis muziejus.