Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 51 Scheu Hugo

F 51, 334 s. vien., 1787-1939. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, brėžiniai, nuotraukos. Vokiečių, lietuvių k.

Fondo sudaryt. Hugo Scheu (1845-1937), Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, lietuvių tautosakos rinkėjas ir leidėjas, Šilutės dvarininkas.
Priimta 1949 m. iš A. Endzino.

Vokiečių rašytojo Hermano Zudermano (1857-1928) rankraščiai H. Scheu fonde. Krikšto liudijimas (1857), įvairių jubiliejų ir straipsnių apie jo kūrybą spaudoje iškarpos, keletas eilėraščių nuorašų ir nebaigtas romanas “Wo der Storm stiller wird” (apie 1928, mašinr.). H. Zudermano ir jo giminių korespondencija (1888-1937). H. Zudermano laiškai motinai Dorotėjai Zuderman (6, 1903-1904, nuorašai), Hugo Scheu (89, 1888-1928). H. Scheu laiškai H. Zudermanui (17, 1889-1928); Dorotėja Zuderman (3, 1903-1904), H. Zudermano žmona Klara Laukner – H. Scheu (16, 1902-1923), Hedės Franc-Zuderman ir H. Scheu laiškai (2, 1918-1929), Hanso Franc-Zudermano ir H. Scheu laiškai (2, 1928). H. Zudermano pusseserių Elizės ir Rozos Bruder ir H. Scheu laiškai (39, 1926-1937).

H. Scheu susirašinėjimas su Kuno Felchneriu, Irmgard Lauks (Leux), P. Navardaičiu, P. Vašku, H. Vyzenbachu ir kitais asmenimis dėl H. Zudermano kūrybos ištakų, lietuviškos veikalų tematikos (34, 1916-1936). H. Zudermano paminklo Šilutėje pastatymo dokumentai (1929-1930): komiteto paminklui pastatyti protokolai, išlaidų sąskaitos. H. Scheu susirašinėjimas su Rolfu Laukneriu, Maksu George, Richardu Mejeriu, skulpt. Erichu Šmitu-Kestneriu, E. Kristoleičiu dėl paminklo H. Zudermanui projekto ir jo įgyvendinimo, atidengimo iškilmių; Felikso Borcharto, R. Mejerio, Liudviko Fuldos, Rudolfo Preberio, E. Šmito-Kestnerio ir kitų asmenų susirašinėjimas su paminklo H. Zudermanui pastatymo komitetu; H. Scheu susirašinėjimas su Rolfu Laukneriu, F. Franc-Zudermanu dėl H. Zudermano motinos ir giminių kapaviečių sutvarkymo Šilutės kapinėse (1932-1933).

H. Zudermano portretinė, jo ir žmonos kapų, dvaro Blankenzėje ir vilos Griunevalde nuotraukos, atvirukai (1924-1929).

Visuomeninė H. Scheu veikla. 1901 m. Prūsijos seimo ir 1912 m. Vokietijos reichstago kandidatų nuo Klaipėdos-Šilutės apskr. rinkimų medžiaga: rinkimų atsišaukimų rinkinėlis ir J. Albušio, V. Gaigalaičio (?), R. Mejerio, J. Strekio ir kitų asmenų laiškai H. Scheu; Rytų Prūsijos vidaus kolonizacijos, valstybinių dvarų perdalinimo ir H. Scheu šios veiklos medžiaga (1922-1923); valiutos perkainavimo litais Klaipėdos krašte atskiri dokumentai (1922-1930); Šilutės istorijos ir vokiečių šeimų geneologijos medžiaga (1787-1936); keletas H. Scheu straipsnių iš Šilutės istorijos, Šilutės 1881-1924 m. biudžeto apyskaitos, Pirmojo pasaulinio karo atgarsių Šilutėje byla (1914-1916), Šilutės apskr. ekonominė-geografinė apybraža (1859), Jociškių dvaro ir apylinkių įvairių vokiečių šeimų geneologinės žinios, šiek tiek H. Scheu susirašinėjimo šiuo reikalu; V. Berbomo “Einige Nachrichten von Jacischken…” (1932), A. Becenbergerio kalba perduodant Karaliaučiaus un-to rektoratą (1921), J. Zembrickio surinkta medžiaga Šilutės istorijai (2 bylos ir tematiniai išrašai), pora nuotraukų (1898, 1902).
H. Scheu susirašinėjimas su skulpt. E. Šmitu-Kestneriu ir kt. asmenimis dėl savo bareljefo Šilutės vidurinei mokyklai.

H. Scheu turto, buities atskiri dokumentai, situaciniai žemėlapių planai (1815-1928 ir b. m.)

Kituose fonduose: H Miulerio (F 53)
Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius.