Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 52 Puzinas Jonas

F 52, 174 s. vien., 1925-1944. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių, latvių, prancūzų k.

Fondo sudaryt. Jonas Puzinas (1905-1978), istorikas archeologas.
Priimta apie 1946 m.

Mokslinis darbas (1927-1944). J. Puzino darbų bibliografija (1927-1944), disertacija “Vorgeschichtforschung und Nationalbewusstsein in Litauen” (b. m., apie 1934), straipsniai, paskaitos Vytauto Didžiojo un-te ir parengiamoji medžiaga apie Lietuvos, Pabaltijo, iš dalies germanų paleolitą, šiek tiek mezolitą, Lietuvos istoriją, kultūrą, apie Impilties, Laivių, Linkūnų piliakalnių archeologinius kasinėjimus, laidoseną, muziejininkystę, numizmatiką; archeologijos ir jos saitų su kitais mokslais bibliografija (2 dėž.); šiek tiek medžiagos iš Tarptautinio archeologų kongreso Osle ir I Pabaltijo istorikų kongreso Rygoje (1935-1936), apie Lituanistikos in-to steigimą (1937), Kauno m. muziejų (1928, 1935); Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Kaune priešistorinio skyriaus 1938, 1939 m. darbo ataskaitos ir kt. Studijų ir mokykliniai lietuvių, latvių kalbų lyginamosios kalbotyros, indų filosofijos ir kt. užrašai (1925-1933).

Korespondencija (1928-1944). Adresatai (1930-1942): S. Kairys (3, 1932 ir b. m.), žmona K. Puzinienė (38, 1930-1942), dukra A. Puzinaitė (4, 1932 ir b. m.) ir kt. Siuntėjai (1928-1944): J. Balys (b. m., 1933?), K. Būga ir J. Būgienė (3, 1942-1943 ir b. m.), P. Čepėnas (1943), F. Drąsutis (1932), J. Dumčius (1944), K. Engelis (1943), M. Ervingas (Ehrwing) (1942), P. Galaunė (1943), M. Gimbutienė (1943), V. Gronau (1944), V. Gudelis (1942), J. Jakštas (1944), G. Kikerichas (Kickerich) (2, 1942), V. Krėvė (1943), S. Kurmanas (Curmann) (1936), V. Maciūnas (1941), V. Mykolaitis-Putinas (2, 1942), A. Nezabitauskis (1944), P. Paulzenas (Paulsen) (1937), K. Paunksnis (1943), G. Printas (Prient) (1944), H. Reinertas (Reinerth) (2, 1943), R. Rimantienė-Jablonskytė (1943), A. Salys (1941), V. Steponaitis (1943), V. Šėferis (Schäfer) (2, 1943-1944), E. Šturmas (1943), D. Urbas (1943), E. Valė (Wahle) (2, 1943-1944) ir kt.

Kitų asmenų rankraščiai (1920-1947). F. Baluodžio, K. Engelio, M. Gimbutienės, F. Jakobsono, E. Šturmo, V. Nagevičiaus atskiri straipsniai archeologijos tematika, Prūsijos d-jos “Prussia”muziejaus archeologinių rinkinių apyrašas (b. m.) ir kt.

Ikonografija (1927-1940). Puzinų šeimos albumas, archeologinių radinių, paminklų nuotraukos, atvirukai.

Kituose fonduose: Z. Ivinskio (F 29), J. Keliuočio (F 31), V. Krėvės (F 9), E. Volterio (F 17).