Telefonas Klaustukas Sitemap

F 53 Miuleris (Muller) Henrikas Pilypas

F 53, 27 s. vien., 1830-1909. Autografai, spaudos iškarpos, nuotraukos. Lietuvių, vokiečių k.

Fondo sudaryt. Henrikas Pilypas Miuleris (Müller) (1849-1909), literatas, kraštotyrininkas, Klaipėdos krašto vokiečių visuomenės veikėjas.
Priimta apie 1945-1946 m.

Henriko Pilypo Miulerio, jo tėvo Johano Pilypo Miulerio ir kitų šeimos narių asmens, buities dokumentai (1863-1903), Henriko Miulerio dienoraščio pobūdžio užrašai, šeimos kronika geneologinės žinios. Straipsniai iš Klaipėdos krašto ir miesto praeities, Dovilus ir Kisinus, apie 1831 ir 1863 m. sukilimus Lietuvoje, A. Gelgaudą, 1830-1831 m. sukilimo dalyvį (autogr., iškarpos iš kai kurių Klaipėdos krašto ir Vokietijos laikraščių), 1830 m. atsišaukimas. Šeimos kronikoje, užrašuose užuominos apie L. Rėzą, E. Gizevijų, V. Berbomą, J. Zembrickį ir kt. Šiek tiek  H. Miulerio susirašinėjimo su Klaipėdos krašto Taryba dėl Mac-Nauda-Baltrum apylinkės administravimo reikalų, su Karaliaučiaus karališkojo pulko vadu dėl svetimšalių kariuomenės likimo XVIII a. pr. Klaipėdoje; H. Scheu ir kt. laiškai.

Miulerių šeimos ir K. Endriulaičio (1) nuotraukos.