Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 55 Prioult Albert

F 55, 502 s. vien., 1636-1942. Autografai, mašinraščiai, nuorašai, spaudiniai, nuotraukos. Prancūzų, lietuvių, lotynų k.

Fondo sudaryt. Albertas Priultas (Prioult) (g. 1886), prancūzų lit. ir kalbos prof. Kauno ir Vilniaus universitetuose.
Priimta 1948 m. per N. Markovičienę iš Vilniaus universiteto (?).

Biografinė medžiaga (1886-1942). Gimimo (1886), santuokos (1914) liudijimai, filologijos m. daktaro diplomas, karinis ir studento bilietai, darbo charakteristikos ir sutartys, buities dokumentai (1916-1942).

Mokslinis darbas (1927-1942). Studijos, straipsniai, jų parengiamoji medžiaga apie prancūzų klasicizmo, romantizmo poeziją, rašytojus H. de Balzaką, D. Didro, Ž. de Lafonteną, A. Fransą, Volterą ir kt.; filosofijos vadovėlis – traktatas Prancūzijos gimnazijų moksleiviams, straipsniai apie katalicizmo, pragmatizmo sroves prancūzų filosofijoje; kalbotyros studija apie prancūzų k. istorinės gramatikos sąsają su šiuolaikine sintakse; lituanistiniai darbai apie lietuvių tautą ir kalbą pagal Klodo Diurė (Duret) knygą “Thresor des langues”, “Au sujet de la double origine des mots francais “Lithuanie” et “lithuanien”,  K. Bogušo studijos “Apie lietuvių tautos ir kalbos kilmę” Ž.P. Gasko (Gasc) vertimo (1809?) į pranc. k. komentaras, parengiamoji medžiaga apie prancūzų botaniką Ž.E. Žiliberą ir keliautoją Giliberą de Lanua, prof. Pavelą Kukoliką, dėl prancūzų k. instituto įkūrimo Lietuvoje; prancūzų literatūros istorijos paskaitų Kauno ir Vilniaus universitetuose 1928-1942 m. konspektai; studentų (F. Kasputytės, I. Kersnauskaitės, Z. Ožinskytės, U. Skinulytės, E. Venslovaitės ir kt.) diplominiai darbai (vad. A. Priultas) bei paskaitų užrašai. Apysaka “Retour sur un passe recent” ir kt.

Korespondencija (1908-1942). Bemaž visi korespondentai (virš 200) – Prancūzijos valstybės piliečiai, rašantys A. Priultui prancūzų literatūros istorijos bei kitų darbų tematika ir asmeniškais reikalais; tarp siuntėjų menot. J. Baltrušaitis (2, 1938-1939), S. Čiurlionienė-Kymantaitė (1940), L. Karsavinas (1942); A. Priulto fragm. susirašinėjimas su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija, Paryžiaus, Vytauto Didžiojo universitetais dėl paskaitų skaitymo, finansiniais ir kt. reikalais.

Šeimos korespondencija (1908-1939). Žmonos Andrė Priultienės, dukters Hiugetos Priultaitės asmeninė korespondencija.

Kitų asmenų rankraščiai (1636-1939?) Prancūzų advokato Žiulio Perseno (Persin) (gyv. XIX a.) surinkta 1636-1825 m. medžiaga leidiniui “Prancūzijos advokatūros laisvalaikis” – apie prancūzų XVII-XIX a. advokatus, turėjusius literatūrinių gabumų; Pjero Lefero (Lefevre) filosofinis traktatas (1936?) ir kt.

Nuotraukos (1908-1936). A. Priulto, jo šeimos, artimųjų bei pažįstamų nuotraukos (yra neidentifikuotų).