Telefonas Klaustukas Sitemap

F 60 Račkauskas Karolis /slapyv. Vairas/

F 60, 192 s. vien., 1918-1948. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, rusų, vokiečių, lenkų, anglų k.

Fondo sudaryt. Karolis Račkauskas (slapyv. Vairas) (1882-1970), literatas, vertėjas, kultūros veikėjas.
Priimta 1942 ir apie 1946-1947 m. iš K. Račkausko, 1976 m. – iš N. Račkauskienės.

Asmens dokumentai (1932-1948). Kadrų įskaitos asmens lapai, pažymėjimai, pareiškimai, tarp jų ir susiję su darbu Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. Žmonos N. Račkauskienės asmens dokumentai (1945-1948).

Dienoraštis “Iš atsiminimų ir užrašų” (1939-1944).

Kūryba (1921-1947). Straipsniai (1921-1944 ir b. m., per 70). Įvairūs mokslo populiarizacijos straipsniai, straipsniai apie įžymius pasaulio žmones, lietuvių rašytojus A. Fromą-Gužutį, Jovarą-J. Krikščiūną, J. Mačį (Kėkštą) ir kt. Vertimai (1926-1947 ir b. m.). Perlės Bak “Patriotas (b. m.), E. Hemingvėjaus “Atsisveikinimas su ginklais” (1945), V. Klakstono “Pusvalandžiai su didžiais mokslininkais” (1939-1940), H. Longfelo “Havajatos giesmė” (apie 1944), D. Lorenco “Tėvynės sūnūs svetur” (b. m.), Dž. Miltono “Prarastas rojus” (b. m.), A. Strongo “Penktoji žmonijos dalis” (1940), V. Šekspyro “Atkakliosios ramdymas” (1940), R. Tagorės “Vaisioskinis” (b. m.), Dž. Stainbeko “Rūstybės kekės” (1947), “Kaip apsivalė pasaulis” (1936?), Van Luno “Žmonijos istorija” (1926) ir kt.

Korespondencija (1933-1943). Adresatai (1933-1943?): K. Gineitis (b. m., apie 1943), J. Girdvainis (8, 1933-1934). Siuntėjai (1940-1943): K. Gineitis (1943), V. Gusiatničenka (1941), A. Macys (1941), J. Vaidelys (1940) ir kt.

Redakcijų medžiaga, kitų asmenų rankraščiai. Savaitraščių “Iliustruoto pasaulio”, “Naujo pasaulio”, žurnalo “Krivulė” redakcijų rankraščiai. J. Cimbolaičio, P. Jastržemsko, Jovaro-J. Krikščiūno, V. Labūnaičio, K. Puidos (vertimai ir kt.), P. Vaičiūno (“Giedrėjanti sąžinė”, drama), A. Valavičiaus (romanas “Juodasis raitelis”), S. Žebrausko atskiri straipsniai, kūrybos tekstai; užsienio rašytojų (B. Kelermano “Švedenklėjaus pergyvenimas”, Ž. Keselio “Bella Dona”, V. Kryžanovskajos “Du sfinksai”, O. Vaildo “Lordo Savilio nusikaltimas” ir kt.) vertimai; “Iliustruoto pasaulio” korespondentų kursų 25 paskaitos.

Užsienio rašytojų kūrinių įvairių asmenų vertimai (1918-1944 ir b. m.). S. Bielskio “Paskutinės pasaulio dienos”, T. Maino Rydo “Dingusi Leonora” ir Uolų šliaužėjai”, H. Mnišek “Atsiskyrėlis” (1918), A. Sinklerio “Metropolis” ir kt.

K. Račkaus portreto klišė (b. m.).

Kituose fonduose: U. Babickaitė (F 12), “Literatūros naujienų” (F 6), Mikrofilmų (F 102), A. Miškinio (F 36), S. Nėries (F 4), J. Rimanto (F 47), V. Steponaičio (F 25), J. Šliūpo (F 1).

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus.