Telefonas Klaustukas Sitemap

F 67 Abelio Balošerio bibliotekos katalogai

F 67, 66 saug.vnt. [1910-1940]. Mašinraščiai, mašinraščiai su rankraštiniais įrašais, mašinraščių nuorašai, rankraščiai, hektografuoti rankraščiai. Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių,lenkų, hebrajų kalbomis.

Fondo sudarytojas A. Balošerio biblioteka. Manoma, kad katalogai priimti 1941 m. kartu su A. Balošerio bibliotekos knygomis.

I. A. Balošerio bibliotekos katalogai [1920-1940]: lietuviškų knygų ir lituanikos,lietuviškų knygų vaikams, rusiškų, angliškų, lenkiškų, prancūziškų, vokiškų knygų katalogai, sisteminiai katalogai, lietuviškų, rusiškų periodinių leidinių katalogai, bibliotekos dalykinės rodyklės rusų ir hebrajų kalba.

II. A. Balošerio bibliotekos dokumentai ir knygų sąrašai[1920-1940].
Pažymėjimai - leidimai A. Balošeriui atidaryti biblioteką ir knygyną, užsisakyti žurnalus iš Sovietų Rusijos ir kt.; leidyklos "Daile un Darbs" įgaliotinio pranešimas A. Balošeriui apie siunčiamas knygas ir leidyklos knygų sąrašai; bibliotekos knygų sąrašai, išduotų prancūziškų knygų registracijos knyga, naujų knygų, gautų per 1934-1940 m. sąrašai.

III. Rankraštinės knygos iš A. Balošerio bibliotekos: dramos kūriniai (1910-1918), slavų bažnytinės kalbos morfologija (1910).