Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 70 "Ateities spindulių" redakcija

F 70, 32 saug.vnt., 1916-1918. Autografai su redakcijos pataisymais, prierašais, rankraštiniai originalai. Lietuvių k.
Fondo sudarytojas "Ateities spindulių", mėnesinio ateitininkų žurnalo moksleiviams, leisto Peterburge (1916-1917) ir Voroneže (1917-1918), redakcija.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo  apie 1940-1941 m.
Fondą sudaro publikuota ir nepublikuota medžiaga (1916-1918): straipsniai iš lietuvių moksleivių gyvenimo evakuacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, du atsišaukimai - kreipimaisi, rašiniai, eilėraščiai, apsakymai. Yra keleto siuntėjų laiškai "Ateities spindulių" redakcijai (1917-1918), "Ateities spindulių" redakcijos dokumentai (1916-1918).