Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 71 "Chata Rodzinna" redakcija

F 71, 84 saug.vnt., 1923-1940. Autografai, mašinraščiai, spaudiniai, ikonografija. Lietuvių, lenkų kalbomis.
Fondo sudarytojas "Chata Rodzinna" savaitraščio redakcija. Savaitraštis buvo leidžiamas 1922-1940 m. Kaune lenkų kalba.
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1941 m.; priėmimo akto nėra, rankraščių gavimo knygoje įrašyta 1950.VI.7, Nr.68.
1. "Chata Rodzinna" savaitraščio redakcijos publikuota ir nepublikuota medžiaga (1926-1940).Negausi publicistika, beletristika, vietinės žinutės. Autoriai: V. Budzinskis, M. Dakinevičius, J. Jagminas, L.R. Venckovičiūtė ir kt.
2. Kitų laikraščių ir organizacijų medžiaga, siųsta "Chata Rodzinna" redakcijai (1926-1940). Lenkų radijo agentūros 1940 m. pranešimai apie Lenkijos padėtį, 1938-1939 m. "Biuletyn Prasowy", informacinė medžiaga apie Klaipėdos padėtį po 1924 m. Paryžiaus konvencijos ir kt.
3. "Chata Rodzinna" savaitraščio redakcijos 1924-1940 m. susirašinėjimas su organizacijomis, įstaigomis, spaudos platintojais dėl laikraščio platinimo, prenumeratos, spausdinimo ir kt.; pavienių asmenų (A. Chromanskio, A. Čapskos, E. Riomerio, J. Tendzegolskio ir kt.), internuotų lenkų Birštono, Kalvarijos, Palangos, Rokiškio stovyklose laiškai redaktoriui Zigmantui Ugianskiui ir redakcijos administracijai laikraščio ir asmeniškais reikalais.
4. "Chata Rodzinna"savaitraščio platinimo ir prenumeratos dokumentai (1923-1940): suvestinės platinimo, prenumeratos žinios, sąskaitos, kvitai ir kt.
5. Redakcijos narių - A.Boikos ir Z. Ugianskio asmens dokumentai (1935-1936).