Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 73 "Ganytojo" redakcija

F 73, 2 saug. vnt., 1921,1924. Rankraštiniai originalai.
Fondo sudarytojas "Ganytojo",Žemaičių ir Seinų vyskupijų oficialaus laikraščio, leisto 1919-1924 m. Kaune, redakcija. Nuo 1922 m. "Ganytojas" buvo sujungtas su "Žemaičių vyskupijos kronika".
Priėmimo į Lietuvos nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrių dokumentų nėra; gavimo knygoje neįrašyta.
Dvi redakcijos kasos žiniaraščių knygos (1921, 1924). Į 1924 m. "Ganytojo" kasos žiniaraščių knygą įrašyti ir "Garnio", "Žvaigždės", "Lietuvos mokyklos" kasų žiniaraščiai.