Telefonas Klaustukas Sitemap

F 75 "Kardo" redakcija

F 75, 86 saug. vnt., 1917-1940. Nuotraukos, piešiniai tušu ir pieštuku, rankraštiniai brėžiniai ir kt.Lietuvių, anglų kalbomis.

Fondo sudarytojas "Kardo", dvisavaitinio Lietuvos Respublikos karininkų žurnalo, leisto 1925-1940 m. Kaune,redakcija.
Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940-1941 m. Fondo stovis geras.

Beveik visą fondą sudaro ikonografija (1917-1940).Publikuotos ir nepublikuotos nuotraukos (1917-1940). Daugelis iš jų buvo nemetrikuotos; datos ir įvykių vietos nustatytos pagal išspausdintą "Kardo" žurnalo medžiagą. Keliolika "Kardo" žurnalo iliustracijų ir trys straipsniai (1924-[1940]).