Telefonas Klaustukas Sitemap

F 76 "Kario" redakcija

F 76, 82 saug.vnt., 1923-1939. Autografai, rankraščiai, mašinraščių nuorašai su pataisymais ir pastabomis.Lietuvių kalba.
Fondo sudarytojas "Kario" žurnalo, leisto 1919-1940m. Kaune ir 1941-1944 m.Vilniuje, redakcija.
Lietuvos nacionalinė M.Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940-1941m. Fondo stovis geras.

Fondą sudaro fragmentiška publikuota ir nepublikuota medžiaga (1923-1939): eilėraščiai, vaizdeliai, straipsniai, informacijos- žinutės iš Lietuvos Respublikos kariuomenės gyvenimo, redakcijos susirašinėjimas su Lietuvos generalinio štabo valdyba ir pavieniais asmenimis (1934-1939).