Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 79 "Lietuvos mokyklos" redakcija

F 79, 37 saug. vnt., 1925-1940. Dokumentų originalai, autografai, mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių kalba.
Fondo sudarytojas pedagoginio žurnalo "Lietuvos mokykla" redakcija. Žurnalas buvo leidžiamas kas mėnesį 1918-1940 m. Kaune.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo 1941 m. pradžioje.
1. "Lietuvos mokyklos" žurnalo redakcijos susirašinėjimas su "Šaltinio" ir kt. redakcijomis, asmenimis dėl žurnalo prenumeratos, platinimo, bendradarbiavimo "Lietuvos mokykloje" ir kt. reikalais (1925-1940). Tarp siuntėjų šių asmenų laiškai: K. Andruškos (2, 1936-1939), J. Bogušo (1939), V. Burkevičiaus (1939), J. Cimbolaičio (1935-1939), P. Gurevičiaus (12, 1938-1940), V. Mažono (1937), L. Vitkausko (4, 1938 ir b.m.) ir kt. Laiškai adresuoti žurnalo redakcijai ir redaktoriui Ignui Malinauskui.
2. "Lietuvos mokyklos" žurnalo prenumeratos, platinimo bei pajamų pavieniai dokumentai (1926-1940).