Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 80 "Lietuvos ūkininko" redakcija

F 80, 103 saug. vnt., 1928-1938. Autografai, rankraščiai, autografuoti mašinraščiai, spaudinys.
Fondo sudarytojas "Lietuvos ūkininko" savaitraščio, leisto 1905-1915 ir 1918 Vilniuje, 1919-1940 Kaune, redakcija.
Manoma, kad Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka dokumentus gavo apie 1940-1941 m.
Fondą sudaro fragmentiška publikuota ir nepublikuota publicistinė medžiaga (1929, 1930): straipsniai, informacijos-žinutės iš įvairių Lietuvos vietovių; redakcijos administracijos dokumentai (1928-1938): prenumeratos knygos, prenumeratorių sąrašai, kvitai ir sąskaitos už prenumeratą; redakcijos raštai spaudos platintojams, Žemės ūkio kooperatyvo "Laisvė", Žmogaus globos draugijos Telšių skyriaus ir kt. įstaigų, knygynų,asmenų laiškai, raštai redakcijai (1930-1937).