Telefonas Klaustukas Sitemap

F 85 "Vienybės" redakcija

F 85, 122 s. vien., 1907-1928. Rankr. dok. orig., nuorašai, autogr., rankr., mašinr. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. - "Vienybės" savaitraščio, ėjusio 1907-1914, 1918-1933 m. Kaune ir 1915 m. Vilniuje, redakcija.

Spėtina, kad priimta apie 1940-1941 m.

Fondą sudaro fragmentiška publikuota ir nepublikuota medžiaga (1910-1926): eilėraščiai, straipsniai, informacijos-žinutės iš įvairių Lietuvos vietovių; redakcijos administracijos dokumentai: 1910-1913 m. pajamų ir išlaidų apyskaitos, 1922-1925 m. prenumeratorių sąrašai, 1908-1911 m. sąrašai ir perlaidos asmenų ir bažnyčių, aukojusių pinigus kun.A. Dambrausko mokyklai įsteigti, savaitraščio redaktoriaus A. Aleknos bylų su A. Smilga, J. Chlevickiu dokumentai (1911-1913); redakcijos susirašinėjimas su Lietuvių katalikų blaivybės draugijos centro valdyba, Lietuvos katalikų veikimo centru, Sankt Peterburgo literatų draugija, pavieniais asmenimis ir kt. (1907-1928).

Kituose fonduose: F 1 (J. Šliūpo).