Telefonas Klaustukas Sitemap

F 87 Katilius Viktoras

F87, 23 saug. vnt. (1943-1987), autografai, mašinraščiai, mašinraščio antra kopija, 1809, 1825 m. knygų kopijos, nuotraukos. Lietuvių, lenkų, vokiečių ir kt. kalbomis.

Fondo sudarytojas – pedagogas, prozininkas, vertėjas, literatūros tyrinėtojas ir kritikas Viktoras Katilius (1910-1993). 1978, 1979, 1982 ir 1987 m. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius  (tuo metu – Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Rankraščių skyrius) dokumentus pirko iš Viktoro Katiliaus.

Fondo būklė gera.

Fondo sudėtis.

Autobiografija (1987-04-01)

Autobiografija, rašyta Viktoro Katiliaus, laisvos formos, apimanti profesinę ir kūrybinę sritis.

Kūryba (1943-1987)

Grožiniai kūriniai (proza): ,,Viena Nikitos Chruščiovo laikotarpiui būdinga literatūrinio kūrinio byla (kūrinys ir diskusija)“ (satyra ,,Ieva“, 1958, polemika kūrinio atžvilgiu, 1958-1984), romanas ,,Gabrielė ir jos akvarijumas arba pirmoji karo diena mažame pasienio miestelyje“ (1963).

Monografijos apie rašytojus: ,,Vaižganto veidas. Asmens, stiliaus, ideologijos bruožai“ (1943), ,,Vinco Pietario akiračiai“ (1982), ,,Strazdelis literatūrinėse ir socialpolitinėse laiko bei erdvės koordinatėse“ (1986).

Poezijos vertimai (su komentarais): Antano Baranausko (1975/1976), Karolinos Praniauskaitės (1976/1977), Liudviko Rėzos (1977/1978), Silvestro Teofilio Valiūno (1979), Maironio (1982), Antano Klemento (Antoni Klementt, 1985), Vladimiro Gadono (Włodzimierz Gadon, 1987).

Kalbotyra: ,,Istorinė vardodara ir istorija. I dalis. Lietuvos senoviniai sudurtiniai asmenvardžiai“ (1985), ,,Istorinė vardodara ir istorija. II dalis. Sėla vandenvardžių šviesoje“ (1985/1986).

Korespondencija (1979-1987)

Viktoro Katiliaus laiškai, adresuoti Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos Rankraščių skyriaus vedėjai Jonei Žebrytei (5, 1979-1987) ir tušti vokai (2, XX a. 9 deš.)

Kituose archyvuose: Maironio lietuvių literatūros muziejus, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.