Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 88 Lisauskas Andrius

F 88, 60 s. vien., 1921-1941. Autografai. Lietuvių k.

Fondo sudaryt. Andrius Lisauskas (1879-1949), teisininkas.
Priimta pokario metais.

Rankraščius, be mažų išimčių, sudaro A. Lisausko korespondencija (1921-1941). Adresatai (1932-1937): A. Gorlauskas Šaukoto klebonas (14, 1936-1938), S. Jurevičius (2, 1934 ir b. m.), P. Lapelis (apie 1932), E. Stašys (1933) ir kt. Siuntėjai (1921-1941) J. Avižonis (38, 1921-1922 ir b. m.), poetas J. Baltrušaitis (3, 1922), P. Česenka (1932), A. Dubinskas (1922), K. Gabrėnas (23, 1933-1938), A. Gorlauskas (23, 1936-1938, dauguma laiškų nuotraukose su Šaukoto katalikiškojo jaunimo gyvenimo vaizdais), S. Jurevičius (23, 1932-1935), J. Matukas (45, 1933-1941 ir b. m.), A. Smailys (19, 1931-1938), A. Varnas, dail. (5, 1927-1935) ir kt.

A. Lisausko sąskaitos, pakvitavimai (1923-1938).

Keliolika įvairių asmenų laiškų Juozui Matukui, A. Lisausko giminaičiui, dirbusiam Lietuvos užsienio reikalų m-joje (1931-1939).