Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 95 Atsišaukimų rinkinys

 

F95, 223 saug. vnt., [1905], 1917-1989 m. ir b. m. Mašinraščiai, šapirografuoti, rotatoriumi dauginti  mašinraščiai, spaudiniai. Lietuvių, lenkų, rusų, kt. k.

Fondo sudarytojas - Lietuvos TSR valstybinės respublikinės bibliotekos (dabar – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka) Rankraščių  skyrius. Fondas sudarytas apie 1978 m. iš pavienių nefonduotų ir neaprašytų dokumentų. Papildytas 2014 m. ir 2016 m. pavieniais dokumentais iš kitų bibliotekos fondų.

Atsišaukimų rinkinį sudaro LKP atsišaukimai ([1918]-1943 ir b.m.), LKJS atsišaukimai (1917-1938 m. ir b.m.), pavieniai Lietuvių krikščionių demokratų partijos, nepriklausomybės kovų laikų, II-ojo pasaulinio karo metų atsišaukimai ir kt.

Kituose archyvuose: Lietuvos valstybės centrinis archyvas.