Telefonas Klaustukas Gestu kalba Sitemap

F 96 Komarų giminės archyvas

F 96, 145 s. vien., 1559-1929. Dok. originalai, išrašai, nuorašai, autografai. Lenkų, sen. slavų, rusų, prancūzų k.

Fondas sudaryt. MBR. Dalis dokumentų išrinkta iš Baisogalos dv. Komarų bibliotekos, atvežtos 1941 m. į MB; keliolika dokumentų perkelta iš Gruževskių fondo, į kurį jie buvo patekę per 1948-1949 m. fondavimo klaidą.

Komarai ir jų giminės valdos (1559-1897). Komarai ir jų pirmtakai Palėvenės dvare, Ukmergės pav. (1592-1897). Palėvenės dvaro ūkių savininkų (Pelyšių, Gradauskų, Pamarnackių, Kontrimavičių ir kt.) kaitos dokumentai (1592-1694). Mykolo, Mikalojaus, Andriaus, Jurgio, Mikalojaus Stanislovo, Antano, Ignoto ir kitų Komarų teismų dekretai, šaukimai į teimus dėl žemių ribų, paveldėjimo teisių į palikimus ir kt., įvairių mokesčių kvitai, laiškai valdų ir asmeniškais reikalais. Komarai ir Tyzenhauzai Giedraičių dvare, Vilniaus paviete (1655, 1809). Pagalvės, dūmų, rekvizijų mokesčiai, šaukimai į teismus dėl žemės ribų ginčų. Komarų valdos Gardino, Ašmenos, Vilniaus, Ukmergės pavietuose (1559-1854). Ignoto Komaro byla dėl Raguvos dvaro Ukmergės paviete ir Balės palivarko Gardino pav. (1777-1783). Keletas aktų iš Didžprūdžių dvaro Ukmergės pav. (1626-1691). Kurklių dvaras Ukmergės pav. (1583-1852). Pakurklių-Degeliškio-Skulimovščyznos palivarko priklausomybės dokumentai (1623-1704). Kurklių dvaro Radvilų valdos byla su Burneikių k. valstiečiais dėl žemės ribų (1722-1724), Kurklių dvaro samdinių atsiskaitymo už darbą su dvaru knygelės (1845-1852). Komarų, kitų savininkų Aknystų, Griežionių, Raguvėlės, Skačiūnų, Vašuokėnų, Vyžuonų, Zabieliškių, Žudžgalio ir kitų dvarų, ūkių pavieniai aktai, dokumentai (1570-1929).