Telefonas Klaustukas Sitemap

F 97 Pliaterių giminės archyvas

F 97. 189 s. vien., 1640-1936. Dok. originalai, išrašai, nuorašai, autografai. Lenkų, lietuvių, rusų, prancūzų, vokiečių k.

Fondo sudaryt. MBR. Rankraščiai išskirti iš buv. Antazavės dvaro b-kos, priimtos į MB 1942 m.; 1979 m. priimta iš pil. A. Ukinskienės.

Politinio pobūdžio, vietinės ir aukštesnės valdžios įstaigų administravimo dokumentai (1754-1862 ir b.m.). Varšuvos seimo, Livonijos seimelių deputatų, Baro konfederatų kalbos, manifestai; paskiri valdžios administravimo dokumentai.

Pliateriai ir jų giminės Liaduchovskiai ANTAZAVĖS dvare (1748-1923). Pliaterių, Liaduchovskių asmens dokumentai (1819-1900). Mažamečių Pliaterių vaikų bajorų globos ataskaitos (1840-1844), Antazavės dvaro pajamų-išlaidų, žemės ūkio produkcijos, degtinės apyvartos žiniaraščiai (1812-1897), keletas inventorių (1818?-1876), duoklės, rekrūtų ir kiti mokesčiai (1806-1889), kiti ūkio dokumentai (1748-1897); Pliaterių, Liaduchovskių susirašinėjimas valdų reikalais (1849-1909); dvaro ūkvedžio užrašai (1921-1923). Keletas Kurklių dvaro Pliaterių valdos dokumentų (1725-1818). Pliateriai, Ziberkai Livonijos dvaruose, jų bylos dėl baudžiauninkų (1640-1829).

Kitų asmenų autografai, dokumentai. Vainarauskų, Naprelių dvaro Zarasų apskr. savininkų dvaro inventorius (1931) ir Vainarauskų susirašinėjimas asmeniškais reikalais (1931-1936). Keletas paskirų istorinių aktų, rankraščių, tarp jų Antazavės vls. revoliucinio komunalinio k-to 1919 m. pajamų sąrašas.

Kituose archyvuose: Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyrius.